Aktuality

07.10.2012 13:20

Informace o zapojení do projektu Brána jazyků

Na začátku tohoto školního roku škola vstoupila do projektu Brána jazyků, jehož realizátorem je Okresní hospodářská komora Louny. V rámci tohoto projektu se budou žáci naší školy seznamovat s netradičními jazyky - španělštinou, nizozemštinou a japonštinou. Také se budou seznamovat s reáliemi zemí, ve kterých se jazyky hovoří, se zajímavostmi z těchto zemí, budou s… Zobrazit více informací

27.03.2012 11:18

Kluci z naší školy jsou opět Mistři ČR ve šprtci

V sekci Akce školy se můžete dočíst o velkém úspěchu našich chlapců, kteří se podruhé stali mistři ČR ve šprtci. Zobrazit více informací

16.02.2012 20:20

Škola se zapojila do mezinárodního projektu

Naše škola se připojila k mezinárodnímu projektu Matematika kolem nás. Na projektu spolupracují školy z Polska, Turecka, Rumunska a Bulharska. Pokud bude projekt podpořen v rámci evropského dotačního programu Comenius, získá škola nejen kontakty do zahraničí, ale také finanční prostředky na modernizaci výuky a výjezdy učitelů i žáků do všech výše zmíněných zemí. Zobrazit více informací

16.02.2012 20:14

Zlepšení materiálních podmínek školy

V těchto dnech škola získala v rámce dotačního programu EU peníze školám 6 interaktivních tabulí, další tabule byla zakoupena ze sponzorského daru manželů Knorre, kterým tímto děkujeme. Celkově tak škola disponuje 18 interaktivními tabulemi - všechny třídy 1. stupně a polovina tříd 2. stupně je tak vybavena těmito moderními pomůckami. Dále škola zakoupila 13 počí… Zobrazit více informací

21.10.2011 23:00

Ocenění z rukou velvyslance USA - Férová škola

Na naší škole se všichni snaží o to, aby pro děti vytvořili co nejlepší, nejbezpečnější a nejpřátelštější prostředí. Této snahy si všimli i pracovníci Ligy lidských práv. Tato organizace pod záštitou velvyslance USA každoročně oceňuje několik škol v republice certifikátem „Férová škola“. Doposavad získalo certifikát 18 škol z celé republiky. Projít certifikací nen… Zobrazit více informací

Přejít na další stránku:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aktuální jídelní lístek Zrušení lyžařského výcviku 20.01.2021  |   Vážení rodiče, žáci a žákyně, je nám velmi líto, že nemůžeme v tomto školním roce uskutečnit lyžařský výcvik pro žáky naší školy. Čekali jsme do poslední chvíle, proto jsme výcvik stále nerušili a doufali. Teď už je zcela jasné, že vzhledem k vládním nařízení není možné tento kurz zrealizovat, a js…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti