Aktuality

05.03.2013 20:47

Další velký úspěch našich šprtcařů

V sekci Školní rok / Akce školy naleznete informaci a fotografie o úspěchu našich reprezentantů ve šprtci na Mistrovství Čech. Zobrazit více informací

27.01.2013 12:48

Velký úspěch školy

Dne 23. 1. 2013 proběhlo okresní kolo matematické olympiády, ve kterém se na vynikajícím 2. místě umístil Lukáš Hofmann z 9. B. Před ním skončil žák gymnázia, takže Lukáš se stal nejlepším matematikem na základních školách v našem okrese. Bude naši školu reprezentovat i v krajském kole, kde mu budeme držet palce. Lukášovi děkujeme a gratulujeme mu. Poděkování pat… Zobrazit více informací

27.11.2012 20:42

Naše škola je zapojena do pokusného ověřování Individuálních výchovných plánů

Na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR se naše škola přihlásila do 2. kola ověřování Individuálních výchovných plánů, tzv. smluv školy s rodiči. Tyto smlouvy umožňují řešit výchovné a kázeňské problémy školy novým způsobem. Jsme rádi, že MŠMT se rozhodlo naši školu do pokusného ověřování přijmout. Rodiče budeme o všech aspektech projektu… Zobrazit více informací

11.10.2012 12:11

Naše škola je jediná bezbariérová v Mostě

Naše škola se stává jedinou bezbariérovou školou v Mostě. Dne 9. 10. 2012 byly předány do užívání škole dvě plošiny pro imobilní žáky a veřejnost. Slavnostní události se zúčastnil i primátor města Mostu Ing. Vlastimil Vozka. Největší radost udělaly nové plošiny desetiletému Jarouškovi Knorremu, jenž se narodil s dětskou mozkovou obrnou, která mu brání v pohybu. D… Zobrazit více informací

07.10.2012 13:20

Informace o zapojení do projektu Brána jazyků

Na začátku tohoto školního roku škola vstoupila do projektu Brána jazyků, jehož realizátorem je Okresní hospodářská komora Louny. V rámci tohoto projektu se budou žáci naší školy seznamovat s netradičními jazyky - španělštinou, nizozemštinou a japonštinou. Také se budou seznamovat s reáliemi zemí, ve kterých se jazyky hovoří, se zajímavostmi z těchto zemí, budou s… Zobrazit více informací

27.03.2012 11:18

Kluci z naší školy jsou opět Mistři ČR ve šprtci

V sekci Akce školy se můžete dočíst o velkém úspěchu našich chlapců, kteří se podruhé stali mistři ČR ve šprtci. Zobrazit více informací

16.02.2012 20:20

Škola se zapojila do mezinárodního projektu

Naše škola se připojila k mezinárodnímu projektu Matematika kolem nás. Na projektu spolupracují školy z Polska, Turecka, Rumunska a Bulharska. Pokud bude projekt podpořen v rámci evropského dotačního programu Comenius, získá škola nejen kontakty do zahraničí, ale také finanční prostředky na modernizaci výuky a výjezdy učitelů i žáků do všech výše zmíněných zemí. Zobrazit více informací

16.02.2012 20:14

Zlepšení materiálních podmínek školy

V těchto dnech škola získala v rámce dotačního programu EU peníze školám 6 interaktivních tabulí, další tabule byla zakoupena ze sponzorského daru manželů Knorre, kterým tímto děkujeme. Celkově tak škola disponuje 18 interaktivními tabulemi - všechny třídy 1. stupně a polovina tříd 2. stupně je tak vybavena těmito moderními pomůckami. Dále škola zakoupila 13 počí… Zobrazit více informací

21.10.2011 23:00

Ocenění z rukou velvyslance USA - Férová škola

Na naší škole se všichni snaží o to, aby pro děti vytvořili co nejlepší, nejbezpečnější a nejpřátelštější prostředí. Této snahy si všimli i pracovníci Ligy lidských práv. Tato organizace pod záštitou velvyslance USA každoročně oceňuje několik škol v republice certifikátem „Férová škola“. Doposavad získalo certifikát 18 škol z celé republiky. Projít certifikací nen… Zobrazit více informací

Přejít na další stránku:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Aktuální jídelní lístek On-line lekce - Dějepis - Počátky studené války 31.03.2020  |   Vážení, zvu vás na 3. část lekce o studené válce s on-line výkladem prostřednictvím služby Youtube Live Stream. Údaje o lekci:   Lektor: Roman Ziegler Téma: 3. část - Berlínská zeď a Karibská krize Cíl: Žáci popíší stručně obě krize na počátku 60. let a uvědomí si, jak byl blízko svět k …
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti