Informace o zřízení školního klubu


30.08.2018 19:09

Vážení rodiče, 

nabízíme možnost využití volného času dětí po vyučování formou návštěvy školního klubu. Ten je otevřen v budově tělocvičny školy. Žáci však mohou navštěvovat i další učebny školy.

Otevírací doba je pondělí – pátek od 12:30 do 16:30.

Úplata za školní klub činí 50,- Kč na pololetí.

Žáci však nemusí školní klub navštěvovat pravidelně, mohou navštěvovat jen vybrané aktivity, které bude klub realizovat.

Příklady činností během školního roku:

Členové klubu budou moci zúčastnit se příměstských táborů, které bude škola organizovat.

Bez členství v Klubu tak nebudou moci žáci navštěvovat kroužky ani se účastnit žádných aktivit Klubu. Proto vzhledem k velmi nízké částce doporučujeme členství v Klubu dítěti zajistit.

Chceme zajistit bezpečné a smyslné využití času dětí v době, kdy mají po vyučování. Tato služba je nejen z důvodu bezpečí žáků. Klub je vybaven hrami pro zábavné a zároveň smysluplné trávení volného času.

Do klubu může dítě docházet pouze v případě vyplněné přihlášky podepsané zákonným zástupcem dítěte. Pokud máte zájem tuto službu využít, zaškrtněte na přiložené přihlášce. 

Tato služba je z legislativních důvodů možná pouze pro děti, které nechodí do školní družiny. V případě docházky vašeho dítěte do školní družiny považujte tuto nabídku za bezpředmětnou. Děti navštěvující školní družinu se budou moci účastnit vybraných aktivit klubu (příměstský tábor, kroužky).

Přihlášku do klubu získají žáci od třídní učitelky.

Roman Ziegler, ředitel školy


Starší články

Aktuální jídelní lístek Přerušení provozu školní družiny 30.01.2020  |   Oznamuji, že v době ololetních a jarních prázdnin ve dnech 31. 1. - 7. 2. 2020 je po projednání se zřizovatelem přerušen provoz školní družiny. Roman Ziegler, ředitel školy
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti