Napsali o nás - Článek o vítězství našich žáku v soutěži první pomoci


06.10.2019 21:28

Žáci ze základní školy zachraňovali dívku se zástavou dechu

Na Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademii, Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Mostě v rámci projektu „Na zdrávce hravě a zdravě“ se 25. září 2019 uskutečnil 4. ročník soutěže poskytování první pomoci pro žáky z 9. tříd základních škol Mostecka.

Soutěž připravili vyučující a žáci Střední zdravotnické školy v Mostě pod vedením Mgr. Radky Koubové: „Naši žáci se zhostili role figurantů, maskérů a rozhodčích. Odborné učitelky dohlížely na správnost výkonů, pomáhaly hodnotit, ale i žákům ze ZŠ vysvětlovaly správné postupy při záchraně života nebo poskytnutí první pomoci.“

Sedm čtyřčlenných družstev ověřovalo své znalosti a dovednosti na čtyřech stanovištích. V reálném prostředí domova mládeže. Ošetřovaly nejenom poranění po pádu, ale i popáleninu vařícím čajem, zlomeninu ruky, tepenné krvácení po poranění kuchyňským nožem, tržnou ránu na hlavě, ale i poskytovali první pomoci při zástavě dechu.  

Proč jste zařadili do soutěže i tak těžký úkol jako je první pomoc při bezvědomí? Zeptali jsme se jedné z vyučujících předmětu první pomoc Mgr. Radky Jeníčkové:  „Domníváme se, že se nejedná o výjimečnou situaci. Dali jsme tak žákům možnost, aby si vyzkoušeli na figuríně masáž srdce.“

Soutěžící navštívil i školní maskot, moudrá sova, která ukázka použití cvičného AED (automatický externí defibrilátor).

Vítězem soutěže se stala základní škola V. Nezvala v Mostě. Soutěžící doprovázela Mgr. Ivana Hůrková, která nám řekla: “ Moji žáci jsou zapálení do práce. Jsou to sportovci. Dovednosti získané při nácviku první pomoci se jim budou hodit v životě. Ve škole vykonávají zdravotní hlídku. Soutěží si žáci  uvědomili jak je první pomoc důležitá pro běžný život.“ Jeden člen družstva kladně ohodnotil věrohodnost namaskovaného poranění a dodatečný výklad po podání první pomoci od odborných učitelek. 

Celou soutěž jsme pojali jako motivaci k tomu, aby se otázce první pomoci žáci a vyučující na základních školách pečlivě věnovali.   

PaedDr. Soňa Valušková

Zástupkyně ředitelky školy


Starší články

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 08.07.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti