Naše škola získala ocenění Fairtradová škola


21.12.2017 12:14

Předávání titulu Fairtradová škola dnes proběhlo na naší škole. Žáci a žákyně školy spolu s celým učitelským sborem získali ocenění za své úsilí v propagaci myšlenky spravedlivého obchodu v zemích globálního Jihu.

Našeškola v Mostě splnila všechna kritéria k udělení titulu Fairtradová škola. Mezi ta patří založení řídící skupiny, realizace výukových programů globálního rozvojového vzdělávání a dalších projektů na škole, oficiální podpora fair trade podepsáním deklarace vedením školy, podpora spotřeby fairtradových výrobků a práce s veřejností.

 „Naše zapojení má jasný smysl, aby co nejvíce lidí mělo povědomí o projektu, aby pochopilo, že jde o dobrou, prospěšnou činnost. Jde nám o to, aby si lidé uvědomili, jak těžké jsou životní podmínky a práce drobných zemědělců v tzv. rozvojových zemích. Chceme lidi přesvědčit o tom, že můžeme pomáhat a stačí tak málo – koupit si kvalitní výrobky za férovou cenu“, říká o důvodu zapojení do kampaně Fairtradových měst a škol paní učitelka Lenka Gromanová.

V květnu 2017 uspořádala škola vlastní akci „Snídaně pro fair trade“, ochutnávkové setkání s fairtradovými produkty a informováním o fungování systému fair trade. Fairtradové produkty jsou na škole dostupné v učebně přírodopisu, kde žáci společně s paní učitelkou Gromanovou také pečou a připravují fairtradové dobroty, které pak nabízí na jarmarcích a prezentačních akcích školy. Ve škole vznikly školní noviny „Fairky“, které informují o fungování systému Fairtrade a věnují se dalším globálním tématům.

A co říkají o zapojení do kampaně žáci? „Budeme féroví, jedineční. Jsme spravedlivá škola, budeme známí a každý bude vědět, že umíme pomáhat. Všichni si přejeme, aby se i děti v jiných zemích měly dobře, aby farmáři dostali za svou práci spravedlivě zaplaceno. Mnoho lidí vůbec nevědělo, co ta malá značka znamená, teď už to ví celá naše rodina. Lhostejnost je špatná, nechceme být lhostejní. Přejeme si, aby se stále víc rozšiřovala myšlenka férového obchodu, jsme férovou školou a nyní i fairtradovou, je to propojené, logické. Mnoha dětem to přijde stejné a je to tak, když jsme „fairtradoví“, jsme přece i féroví a to nás hřeje u srdíčka.

Naše škola se dnes stala 24. školou v České republice, která se pyšní titulem Fairtradová škola a pomáhá tak šířit myšlenku fair trade, tedy myšlenku spravedlivého obchodu v zemích globálního Jihu.

Více o akcích na naší škole se dozvíte po kliknutí na tento odkaz.

Více o programu naleznete na www.fairtradoveskoly.cz.

KONTAKT:

Stanislav Komínek, expert na kampaně

stanislav.kominek@nazemi.cz  tel. +420 774 737 176

 

Lenka Dvořáková, komunikace s médii

lenka.dvorakova@fairtrade-cesko.cz  tel. +420 730 192 038

 

Lenka Gromanová, pedagožka, 8. ZŠ Most lenkagromanova@seznam.cz   tel. +420 777 994 772 

  

DALŠÍ INFORMACE:

Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje. Fairtradový výrobek lze rozpoznat například podle označení ochrannou známkou FAIRTRADE® na obalu.

Fairtradová města je mezinárodní iniciativa, jejímž cílem je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. Ve světě běží již déle než deset let a v současnosti se k ní hlásí více než 1 600 měst ve 24 zemích včetně metropolí jako je Paříž, Londýn, Brusel, Řím či Madrid. V České republice odstartovala v roce 2011. Koordinují ji organizace Fairtrade Česko a Slovensko, Ekumenická akademie a NaZemi.www.fairtradovamesta.cz

Ekumenická akademie nevládní organizace, která prosazuje alternativní přístupy při řešení současných ekonomických, sociálních a ekologických problémů a přenáší je do praxe v podobě konkrétních projektů. Tématem fair trade se zabývá od roku 2003. www.ekumakad.cz

Fairtrade Česko a Slovensko zastupuje Fairtrade International v ČR a na Slovensku, zabývá se marketingovou podporou certifikační známky FAIRTRADE®, podporou prodeje fairtradových výrobků a monitoruje český a slovenský trh s fairtradovými produkty. www.fairtrade-cesko.cz

NaZemi je nevládní nezisková organizace prosazující globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o odpovědnost firem v jejich dodavatelském řetězci a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí. www.nazemi.cz


Starší články

Aktuální jídelní lístek Přerušení provozu školní družiny 30.01.2020  |   Oznamuji, že v době ololetních a jarních prázdnin ve dnech 31. 1. - 7. 2. 2020 je po projednání se zřizovatelem přerušen provoz školní družiny. Roman Ziegler, ředitel školy
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti