Naše škola získala v rámci projektu dalších více jak půl milionu korun


20.09.2015 20:11

Naše škola získala další finanční prostředky v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Rozvoj technické výuky a výuky cizích jazyků". Celkem se jedná o více jak 500 000,- Kč, které budou použity na zkvalitnění výuky angličtiny pomocí počítačů (tzv. blended learning) a vybavení dílen pro praktické vyučování (budou zakoupeny nové ponky, svěráky a kompletní nové nářadí pro žáky, a dále dílenské stroje).


Starší články

Aktuální jídelní lístek Uzavření školy od 1. 3. 2021 26.02.2021  |   Vážení rodiče, milé děti,   vláda schválila, že od 1. 3. 2021 jsou školy uzavřeny pro všechny žáky, tedy i žáci přípravné třídy a 1. a 2. ročníků budou vzdělávány distančně. Pro ostatní žáky se nic nemění. Stále tedy platí: žáci se připojují na on-line hodiny prostřednictvím aplikace MS Teams …
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti