Netradiční předávání vysvědčení v zábavném parku v Polsku


18.05.2017 21:24

Vážení rodiče, v letošním školním roce jsme se rozhodli nabídnout žákům netradiční předání vysvědčení, a sice ve čtvrtek 29. 6. 2017 v polském zábavním parku Energy landia (https://energylandia.pl – stránky jsou i v češtině). V tomto novém parku jsou úžasné atrakce rodinné i adrenalinové (horské dráhy apod.), a právě v tomto parku by žáci dostali před některou z atrakcí vysvědčení.

Cena zájezdu: 900,- Kč doprava včetně pojištění do zahraničí + vstupné => děti do 13 let 49 zlotých (cca 325,- Kč), od 14 let 59 zlotých (cca 390,- Kč).

Odjezd bude brzy ráno, návrat pozdě v noci (upřesníme před odjezdem), abychom si park užili co nejdéle. Nutné je, aby dítě mělo pas či OP.

Přihlášky odevzdejte spolu se zálohou 400,- Kč do 26. 5. 2017 paní učitelce Vlnové nebo panu řediteli.

_______________________________________________________ZDE ODSTŘIHNĚTE _________________________________________________________

Přihlašuji své dítě………………………………………………………………………………….., třída……………………., pojišťovna………….., narození…………………………………, číslo cest. dokladu :…………………………. na zájezd do parku Energy landia v Polsku.

V…………………………………………… dne ………………………         

Telefonní kontakt na rodiče : ………………………………………Podpis zákonného zástupce:…………………………………………….


Starší články

Aktuální jídelní lístek Občasník EVVO - 2. číslo 25.11.2020  |   Vážené a milé děti, přinášíme vám 2. číslo Občasníku EVVO - stahujte kliknutím na tento odkaz.
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti