Ocenění z rukou velvyslance USA - Férová škola


21.10.2011 23:00

Na naší škole se všichni snaží o to, aby pro děti vytvořili co nejlepší, nejbezpečnější a nejpřátelštější prostředí. Této snahy si všimli i pracovníci Ligy lidských práv. Tato organizace pod záštitou velvyslance USA každoročně oceňuje několik škol v republice certifikátem „Férová škola“. Doposavad získalo certifikát 18 škol z celé republiky. Projít certifikací není nic snadného a proces trval na naší škole téměř 3 roky. Škola byla podrobně zkoumána, bylo zjišťováno, jak pečuje o nadané žáky, o žáky s vývojovými poruchami učení, jaké prostředí pro děti vytváří, zda nabízí dětem více než jen učení, zda se dokáže dětem věnovat i po skončení výuky. Pracovníky Ligy lidských práv velmi zaujala úspěšná integrace mentálně postiženého žáka upoutaného na invalidní vozík v 1. třídě.

Dne 17. 10. 2011 se tak dostalo škole pocty, když zástupce velvyslance USA pan Joseph Pennington předal řediteli školy certifikát, na kterém stojí: „Tato škola vytváří prostředí, které umožňuje rozvoj plného potenciálu každého žáka a plnohodnotné zapojení všech žáků do školního i mimoškolního života, podporuje integraci žáků se speciálními potřebami a dbá na dodržování lidských práv.“

Známka „Férová škola“ nás velmi těší, je to veliké ocenění pro všechny pedagogy (učitele, vychovatelky i obě asistentky), ale zároveň nás zavazuje k další práci. Pevně věříme, že se budeme nadále zlepšovat a poskytovat dětem kvalitní vzdělání v prostředí příznivém pro rozvoj dětské duše.

Celá akce byla mediálně sledovaná a zprávy o ní se objevily v České televizi, Českém rozhlase a dalších médiích. Myslíme, že to je velmi dobrá vizitka nejen pro školu samotnou, ale i pro celé město. Ocenění volně navazuje na titul „Město přátelské rodině“, které město získalo v loňském roce.

Více se dozvíte na:

www.ferovaskola.cz


Starší články

Aktuální jídelní lístek Výtěžek Tříkrálové sbírky 17.01.2020  |   Letos se na Tříkrálové sbírce v Mostě vybralo celkem 123.353,- z toho naše škola s pokladničkou číslo nošenou "králem" - panem učitelem Kratochvílem vykoledovala krásných 2.348,-. Všem dárcům srdečně děkujeme za příspěvek pro potřebné.
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti