Ocenění z rukou velvyslance USA - Férová škola


21.10.2011 23:00

Na naší škole se všichni snaží o to, aby pro děti vytvořili co nejlepší, nejbezpečnější a nejpřátelštější prostředí. Této snahy si všimli i pracovníci Ligy lidských práv. Tato organizace pod záštitou velvyslance USA každoročně oceňuje několik škol v republice certifikátem „Férová škola“. Doposavad získalo certifikát 18 škol z celé republiky. Projít certifikací není nic snadného a proces trval na naší škole téměř 3 roky. Škola byla podrobně zkoumána, bylo zjišťováno, jak pečuje o nadané žáky, o žáky s vývojovými poruchami učení, jaké prostředí pro děti vytváří, zda nabízí dětem více než jen učení, zda se dokáže dětem věnovat i po skončení výuky. Pracovníky Ligy lidských práv velmi zaujala úspěšná integrace mentálně postiženého žáka upoutaného na invalidní vozík v 1. třídě.

Dne 17. 10. 2011 se tak dostalo škole pocty, když zástupce velvyslance USA pan Joseph Pennington předal řediteli školy certifikát, na kterém stojí: „Tato škola vytváří prostředí, které umožňuje rozvoj plného potenciálu každého žáka a plnohodnotné zapojení všech žáků do školního i mimoškolního života, podporuje integraci žáků se speciálními potřebami a dbá na dodržování lidských práv.“

Známka „Férová škola“ nás velmi těší, je to veliké ocenění pro všechny pedagogy (učitele, vychovatelky i obě asistentky), ale zároveň nás zavazuje k další práci. Pevně věříme, že se budeme nadále zlepšovat a poskytovat dětem kvalitní vzdělání v prostředí příznivém pro rozvoj dětské duše.

Celá akce byla mediálně sledovaná a zprávy o ní se objevily v České televizi, Českém rozhlase a dalších médiích. Myslíme, že to je velmi dobrá vizitka nejen pro školu samotnou, ale i pro celé město. Ocenění volně navazuje na titul „Město přátelské rodině“, které město získalo v loňském roce.

Více se dozvíte na:

www.ferovaskola.cz


Starší články

Aktuální jídelní lístek On-line lekce - Dějepis - Počátky studené války 31.03.2020  |   Vážení, zvu vás na 3. část lekce o studené válce s on-line výkladem prostřednictvím služby Youtube Live Stream. Údaje o lekci:   Lektor: Roman Ziegler Téma: 3. část - Berlínská zeď a Karibská krize Cíl: Žáci popíší stručně obě krize na počátku 60. let a uvědomí si, jak byl blízko svět k …
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti