Ošetřovné - změna zákonů k 26. 3. 2020


26.03.2020 07:50

Vážení rodiče,

Parlament ČR schválil změnu zákona, který upravuje ošetřovné. Sice chybí podpis prezidenta republiky, ale to je v tomto případě formalita. Stav tedy je nyní takovýto:

Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby (9 dní, resp. 16 dní u samoživitelek a samoživitelů).

Ošetřovné se bude vztahovat na všechny děti mladší 13 let.


Ošetřovné se bude vyplácet i při péči o starší hendikepované dětí navštěvující školu.


Dva pečující se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat. Doposud se mohly dvě pečující osoby v péči vystřídat jen jednou. Návrh zmírňuje toto pravidlo tak, aby lépe odpovídalo prodloužení podpůrčí doby pro ošetřovné na celou dobu potřeby péče o dítě z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Umožňuje, aby se oprávněné osoby vystřídaly při péči vícekrát, přičemž počet a způsob těchto vystřídání je neomezený.


Nárok na ošetřovné vznikne i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti, a to bez věkového omezení.


Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.

Zdroj informací: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/24_03+TZ+-+Osetrovne+az+do+13.+narozenin+a+po+celou+dobu+uzavreni+skol.pdf/16acaa9e-e97b-83c1-7dcd-7b0d1bdb12b5


Starší články

Aktuální jídelní lístek On-line lekce - Dějepis - Počátky studené války 31.03.2020  |   Vážení, zvu vás na 3. část lekce o studené válce s on-line výkladem prostřednictvím služby Youtube Live Stream. Údaje o lekci:   Lektor: Roman Ziegler Téma: 3. část - Berlínská zeď a Karibská krize Cíl: Žáci popíší stručně obě krize na počátku 60. let a uvědomí si, jak byl blízko svět k …
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti