Platby za kroužky a družinu - důležitá informace pro rodiče


27.03.2020 10:49

Vážení rodiče,

máme pro vás důležité informace týkající se stravného a úplaty za školní družinu.

Úplata za školní družinu:

Vzhledem k tomu, že se  jedná o pololetní platby, bude nespotřebovaná částka (od uzavření školy 11. 3. 2020 do znovu otevření) vrácena na začátku července v rámci pololetního vyúčtování.

Platby za stravné:

Tyto budou vyúčtovány analogicky, samozřejmě není nutné v současném stavu uzavřených škol odesílat měsíční platbu, proto ji nyní můžete pozastavit. Nezapomeňte ji však obnovit v případě znovuotevření školy a školní jídelny. Pokud měsíční platbu budete zasílat i nyní, bude vám samozřejmě vrácena na začátku července.

 

V případě tíživé životní situace je možné vrátit přeplatky na požádání po dohodě s ředitelem školy. V takovém případě pište na kasperova@8zsmost.cz 


Starší články

Aktuální jídelní lístek Uzavření školy od 1. 3. 2021 26.02.2021  |   Vážení rodiče, milé děti,   vláda schválila, že od 1. 3. 2021 jsou školy uzavřeny pro všechny žáky, tedy i žáci přípravné třídy a 1. a 2. ročníků budou vzdělávány distančně. Pro ostatní žáky se nic nemění. Stále tedy platí: žáci se připojují na on-line hodiny prostřednictvím aplikace MS Teams …
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti