Projekt FAIR TRADE


15.04.2017 11:06

Naše škola se připojila k celosvětovému hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy mezi zeměmi globálního Jihu a Severu, k hnutí, které stojí na rovných příležitostech, odpovědném obchodním partnerství a šetrném přístupu k lidem a přírodě.

Jsme si vědomi toho, že životní a pracovní podmínky lidí v zemích globálního Jihu můžeme do značné míry ovlivnit svým spotřebním chováním. Proto volíme eticky obchodované produkty, které nám dávají jistotu, že při jejich výrobě nedochází k porušování lidských a pracovních práv, práv dětí a nevratnému poškozování životního prostředí.

Naším cílem je, aby naše škola byla na základě našich aktivit, osvěty, nákupů a chování vnímána jako odpovědný spotřebitel a podporovatel fair trade i etického nakupování obecně. Proto jsme se rozhodli usilovat o získání titulu „Fairtraidová škola“.

V naší škole byla zřízena řídicí skupina, která bude koordinovat a plánovat činnosti v projektu. Jako členové byli vybráni zástupci z řad vedení školy, učitelů školy a žáků 8. ročníků.

Kontaktní osobou pro komunikaci s Fairtrade Česko a Slovensko je Lenka Gromanová, učitelka a výchovná poradkyně pro kariérové poradenství.

Budeme konat aktivity, které budou podporovat myšlenky Fairtrade. První celoškolní akcí bude snídaně Fairtrade, která se bude konat 12. 5. 2017 ve vestibulu naší školy. Akce bude věnována ke světovému dni Fairtrade. Veškeré informace a poté i fotodokumentace bude zveřejněna na webu školy.

ŘÍDÍCÍ SKUPINA FT


Starší články

Aktuální jídelní lístek Uzavření školy od 1. 3. 2021 26.02.2021  |   Vážení rodiče, milé děti,   vláda schválila, že od 1. 3. 2021 jsou školy uzavřeny pro všechny žáky, tedy i žáci přípravné třídy a 1. a 2. ročníků budou vzdělávány distančně. Pro ostatní žáky se nic nemění. Stále tedy platí: žáci se připojují na on-line hodiny prostřednictvím aplikace MS Teams …
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti