Rozšíření podporovaných profesí, pro které je naše škola otevřena


15.04.2020 20:04

Na základě usnesení vlády ČR č. 219 ze dne 15. března 2020 byla určena naše škola, aby vykonávala nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

-          bezpečnostních sborů,

-          obecní policie,

-          poskytovatelů zdravotních služeb,

-          orgánů ochrany veřejného zdraví,

-          příslušníci ozbrojených sil

-          obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb

-          a zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 15 dětech (žáků).

-         Úřadu práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.

Pokud jeden ze zákonných zástupců nevykonává toto povolání, není možné dítě do školy vpustit.

Pro zapsání dítěte je potřeba vyplnit přihlášku - přihlášku je možné vyplnit před školou nebo již doma - zde si můžete stáhnout přihlášku ve formátu pdf nebo formátu docx

Zde naleznete veškeré informace o tom, jak tato péče bude na škole realizována.

Školní družina:

Bude k dispozici od 6:00 do 8:00 a od 11:40 do 15:00

Úplata za školní družinu se neplatí, ŠD je zdarma

V oddělení může být maximálně 15 dětí

ŠD bude v hlavní budově školy.

Škola:

Výuka bude probíhat od 8:00 do 11:40 ve třídách školy

Veškeré informace ohledně učebnic, sešitů a dalších praktických záležitostí vám sdělí učitelky během prvních dní, mějte prosím trpělivost.

Strava:

Škola stravu nezajišťuje, vybavte děti takovým množstvím jídla, aby neměly ve škole hlad. Jsme schopni v případě potřeby teplé stravy zajistit ohřátí jídla.

Bezpečnostní opatření:

Všem dětem bude při vstupu do školy změřena teplota

Všichni žáci si ihned po vstupu do školy umyjí ruce antibakteriálním mýdlem

Jiné osoby včetně zákonných zástupců mají vstup do školy zakázán

Upozorňujeme, že:


Starší články

Aktuální jídelní lístek Uzavření školy od 1. 3. 2021 26.02.2021  |   Vážení rodiče, milé děti,   vláda schválila, že od 1. 3. 2021 jsou školy uzavřeny pro všechny žáky, tedy i žáci přípravné třídy a 1. a 2. ročníků budou vzdělávány distančně. Pro ostatní žáky se nic nemění. Stále tedy platí: žáci se připojují na on-line hodiny prostřednictvím aplikace MS Teams …
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti