Sbírka pro Nelinku


19.05.2016 08:07

V květnu uspořádala naše škola charitativní sbírku pro Nelinku Möllerovou, která trpí svalovou dystrofií neboli rozpadem svalstvem. Sbírka byla uspořádána za účelem přispění finanční částky na zakoupení zvedáku do vany. Celkem se do sbírky zapojilo 14 tříd a podařilo se vybrat 3 000 Kč. Peníze budou slavnostně předány na školním jarmarku dne 22. 6. 2016.


Starší články

Aktuální jídelní lístek Uzavření školy od 1. 3. 2021 26.02.2021  |   Vážení rodiče, milé děti,   vláda schválila, že od 1. 3. 2021 jsou školy uzavřeny pro všechny žáky, tedy i žáci přípravné třídy a 1. a 2. ročníků budou vzdělávány distančně. Pro ostatní žáky se nic nemění. Stále tedy platí: žáci se připojují na on-line hodiny prostřednictvím aplikace MS Teams …
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti