Formuláře


Žádost o uvolnění z výuky na více jak 3 dny  
Žádost o uvolnění z výuky ze zdravotních důvodů  
Žádost o vzdělávání podle individuální vzdělávacího plánu  
Žádost o přestup z jiné školy  
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  
Žádost o odklad povinné školní docházky   
   
   
   
   
   
   
Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 08.07.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti