Školní dokumenty


Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program Devět kroků do života - verze 3.0 platná od 1. 9. 2013

Školní vzdělávací program Devět kroků do života - verze 4.0 platná od 1. 9. 2016

Strategický rozvojový dokument školy:
Plán pedagogického rozvoje školy pro školní rok 2018/2019
Školní řád:
Školní řád
Návštěvní řád školního hřiště
Ceník pronájmu sportovišť na školním hřišti
Informace o škole:
8. ZŠ se představuje - leták o škole
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání:
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
Výroční zprávy:
Výroční zpráva za školní rok 2006/2007
Výroční zpráva za školní rok 2007/2008
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Výroční zpráva za školní rok 2009/2010
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
Výroční zprávy o hospodaření školy:
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2014
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2015
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2016
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017
Vlastní hodnocení školy:
Vlastní hodnocení školy za školní rok 2007/2008
Školní družina:
Směrnice pro stanovení úplaty v ŠD pro školní rok 2018/2019
Plán práce ŠD na školní rok 2018/2019
Školní klub:
Směrnice pro stanovení úplaty v ŠK pro školní rok 2018/2019
Nabídka kroužků:
Nabídka kroužků na školní rok 2009/2010
Nabídka kroužků na školní rok 2010/2011
Nabídka kroužků na školní rok 2011/2012
Nabídka kroužků na školní rok 2012/2013
Nabídka kroužků na školní rok 2013/2014
Nabídka kroužků na školní rok 2015/2016
Nabídka kroužků na školní rok 2017/2018
Nabídka kroužků na školní rok 2018/2019
Akce školy:
Předzápisové akce pro budoucí prvňáčky
Nabídka zájezdu do Tropical Islands v listopadu 2018
Nabídka lyžařdského výcviku v roce 2019
Nabídka zájezdu do Itálie - červen 2019
Další dokumenty:
Stanovení maximálního počtu žáků ve třídě a ve skupině
Termíny třídních schůzek a informačních odpolední - školní rok 2018/2019
Novinky ve školním roce 2018/2019
Organizace ve dnech 3. - 7. září 2018
Informace k odkladu školní docházky
Plán enviromentální výchovy pro školní rok 2018/2019
Minimální preventivní program na školní rok 2018/2019
Návod na obsluhu elektronické žákovské knížky
Rozpočet školy na rok 2018
Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021
Most fandí sportu - Katalog sportovních organizací - brožura Magistrátu města Most - 2018
Informace výchovné poradkyně:
Zpravodaj výchovné poradkyně k volbě povolání č. 1
Zpravodaj výchovné poradkyně k volbě povolání č. 2
Zpravodaj výchovné poradkyně k volbě povolání č. 3
Zpravodaj výchovné poradkyně k volbě povolání č. 4
Návod na vyplňování přihlášky na střední školu
Dokumenty projektu Pomáháme školám k úspěchu
1. dvouměsíční zpráva
2. dvouměsíční zpráva
3. dvouměsíční zpráva
4. dvouměsíční zpráva
5. dvouměsíční zpráva
Dokumenty projektu Fair trade
Fairky č. 3/2018-2019 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 2/2018-2019 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 1/2018-2019 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 1/2017 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 2/2017 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 3/2017 - školní noviny pro fair trade

Aktuální jídelní lístek Den otevřených dveří 19. 3. 2019 27.02.2019  |   Vážení, srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 19. 3. 1019 od 8:00 do 15:00 hodin. Do výuky je možné nahlédnout 1. nebo 2. vyučovací hodinu. Těšíme se na vaši návštěvu a doufáme, že se vám bude ve škole líbit.
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti