Školní dokumenty


Dokumenty k otevření školy během mimořádného opatření v souvislosti s koronavirem

Přihláška pro vzdělávání žáka během stavu nouze v ČR - formát *.pdf

Přihláška pro vzdělávání žáka během stavu nouze v ČR - formát *.docx

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program Devět kroků do života - verze 3.0 platná od 1. 9. 2013

Školní vzdělávací program Devět kroků do života - verze 4.0 platná od 1. 9. 2016

Školní vzdělávací program Devět kroků do života - verze 5.0 platná od 1. 9. 2019
Strategický rozvojový dokument školy:
Plán pedagogického rozvoje školy pro školní rok 2018/2019
Plán pedagogického rozvoje školy pro školní rok 2019/2020
Školní řád:
Školní řád
Návštěvní řád školního hřiště
Ceník pronájmu sportovišť na školním hřišti
Informace o škole:
8. ZŠ se představuje - leták o škole
Informace o výuce matematiky metodou prof. Hejného
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání:
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
Výroční zprávy:
Výroční zpráva za školní rok 2006/2007
Výroční zpráva za školní rok 2007/2008
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Výroční zpráva za školní rok 2009/2010
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
Výroční zprávy o hospodaření školy:
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2014
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2015
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2016
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019
Výroční zprávy o Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb:
Výroční zpráva za rok 2019
Vlastní hodnocení školy:
Vlastní hodnocení školy za školní rok 2007/2008
Školní družina:
Směrnice pro stanovení úplaty v ŠD pro školní rok 2019/2020
Plán práce ŠD na školní rok 2019/2020
Nabídka kroužků:
Nabídka kroužků na školní rok 2009/2010
Nabídka kroužků na školní rok 2010/2011
Nabídka kroužků na školní rok 2011/2012
Nabídka kroužků na školní rok 2012/2013
Nabídka kroužků na školní rok 2013/2014
Nabídka kroužků na školní rok 2015/2016
Nabídka kroužků na školní rok 2017/2018
Nabídka kroužků na školní rok 2018/2019
Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020
Akce školy:
Nabídka zájezdu do zábavního parku Belantis v Německu
Nabídka zájezdu do Itálie - červen 2020
Další dokumenty:
Stanovení maximálního počtu žáků ve třídě a ve skupině
Termíny třídních schůzek a informačních odpolední - školní rok 2019/2020
Novinky ve školním roce 2019/2020
Organizace ve dnech 2. - 6. září 2019
Informace k odkladu školní docházky
Plán enviromentální výchovy pro školní rok 2019/2020
Minimální preventivní program na školní rok 2019/2020
Návod na obsluhu elektronické žákovské knížky

Rozpočet školy na rok 2019

Rozpočet školy na rok 2020 - zveřejněno dne 19. 12. 2019

Střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2022
Most fandí sportu - Katalog sportovních organizací - brožura Magistrátu města Most - 2018
Informace výchovné poradkyně:
Zpravodaj výchovné poradkyně k volbě povolání č. 1
Zpravodaj výchovné poradkyně k volbě povolání č. 2
Zpravodaj výchovné poradkyně k volbě povolání č. 3
Zpravodaj výchovné poradkyně k volbě povolání č. 4
Návod na vyplňování přihlášky na střední školu
Dokumenty projektu Pomáháme školám k úspěchu
1. dvouměsíční zpráva 2018/2019
2. dvouměsíční zpráva 2018/2019
3. dvouměsíční zpráva 2018/2019
4. dvouměsíční zpráva 2018/2019
4. dvouměsíční zpráva 2018/2019 - příloha
1. dvouměsíční zpráva 2017/2018
2. dvouměsíční zpráva 2017/2018
3. dvouměsíční zpráva 2017/2018
4. dvouměsíční zpráva 2017/2018
5. dvouměsíční zpráva 2017/2018
Dokumenty projektu Fair trade
Fairky č. 3/2019-2020 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 2/2019-2020 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 1/2019-2020 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 4/2018-2019 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 3/2018-2019 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 2/2018-2019 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 1/2018-2019 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 1/2017 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 2/2017 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 3/2017 - školní noviny pro fair trade

Aktuální jídelní lístek On-line lekce - Dějepis - Počátky studené války 31.03.2020  |   Vážení, zvu vás na 3. část lekce o studené válce s on-line výkladem prostřednictvím služby Youtube Live Stream. Údaje o lekci:   Lektor: Roman Ziegler Téma: 3. část - Berlínská zeď a Karibská krize Cíl: Žáci popíší stručně obě krize na počátku 60. let a uvědomí si, jak byl blízko svět k …
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti