Školní dokumenty


Dokumenty k otevření školy během mimořádného opatření v souvislosti s koronavirem

Přihláška pro vzdělávání žáka během stavu nouze v ČR - formát *.pdf

Přihláška pro vzdělávání žáka během stavu nouze v ČR - formát *.docx

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program Devět kroků do života - verze 3.0 platná od 1. 9. 2013

Školní vzdělávací program Devět kroků do života - verze 4.0 platná od 1. 9. 2016

Školní vzdělávací program Devět kroků do života - verze 5.0 platná od 1. 9. 2019
Strategický rozvojový dokument školy:
Plán pedagogického rozvoje školy pro školní rok 2018/2019
Plán pedagogického rozvoje školy pro školní rok 2019/2020
Školní řád:
Školní řád
Návštěvní řád školního hřiště
Ceník pronájmu sportovišť na školním hřišti
Informace o škole:
8. ZŠ se představuje - leták o škole
Informace o výuce matematiky metodou prof. Hejného
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání:
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
Výroční zprávy:
Výroční zpráva za školní rok 2006/2007
Výroční zpráva za školní rok 2007/2008
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Výroční zpráva za školní rok 2009/2010
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
Výroční zprávy o hospodaření školy:
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2014
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2015
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2016
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019
Výroční zprávy o Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb:
Výroční zpráva za rok 2019
Vlastní hodnocení školy:
Vlastní hodnocení školy za školní rok 2007/2008
Školní družina:
Směrnice pro stanovení úplaty v ŠD pro školní rok 2019/2020
Plán práce ŠD na školní rok 2019/2020
Nabídka kroužků:
Nabídka kroužků na školní rok 2009/2010
Nabídka kroužků na školní rok 2010/2011
Nabídka kroužků na školní rok 2011/2012
Nabídka kroužků na školní rok 2012/2013
Nabídka kroužků na školní rok 2013/2014
Nabídka kroužků na školní rok 2015/2016
Nabídka kroužků na školní rok 2017/2018
Nabídka kroužků na školní rok 2018/2019
Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020
Akce školy:
Nabídka zájezdu do zábavního parku Belantis v Německu
Nabídka zájezdu do Itálie - červen 2020
Další dokumenty:
Stanovení maximálního počtu žáků ve třídě a ve skupině
Termíny třídních schůzek a informačních odpolední - školní rok 2019/2020
Novinky ve školním roce 2019/2020
Organizace ve dnech 2. - 6. září 2019
Informace k odkladu školní docházky
Plán enviromentální výchovy pro školní rok 2019/2020
Minimální preventivní program na školní rok 2019/2020
Návod na obsluhu elektronické žákovské knížky

Rozpočet školy na rok 2019

Rozpočet školy na rok 2020 - zveřejněno dne 19. 12. 2019

Střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2022
Most fandí sportu - Katalog sportovních organizací - brožura Magistrátu města Most - 2018
Informace výchovné poradkyně:
Zpravodaj výchovné poradkyně k volbě povolání č. 1
Zpravodaj výchovné poradkyně k volbě povolání č. 2
Zpravodaj výchovné poradkyně k volbě povolání č. 3
Zpravodaj výchovné poradkyně k volbě povolání č. 4
Návod na vyplňování přihlášky na střední školu
Dokumenty projektu Pomáháme školám k úspěchu
1. dvouměsíční zpráva 2018/2019
2. dvouměsíční zpráva 2018/2019
3. dvouměsíční zpráva 2018/2019
4. dvouměsíční zpráva 2018/2019
4. dvouměsíční zpráva 2018/2019 - příloha
1. dvouměsíční zpráva 2017/2018
2. dvouměsíční zpráva 2017/2018
3. dvouměsíční zpráva 2017/2018
4. dvouměsíční zpráva 2017/2018
5. dvouměsíční zpráva 2017/2018
Dokumenty projektu Fair trade
Fairky č. 3/2019-2020 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 2/2019-2020 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 1/2019-2020 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 4/2018-2019 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 3/2018-2019 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 2/2018-2019 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 1/2018-2019 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 1/2017 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 2/2017 - školní noviny pro fair trade
Fairky č. 3/2017 - školní noviny pro fair trade

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 08.07.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti