Vzdělávací materiály - DUM (EU Peníze Školám)


Vzdělávací materiály a digitální učební materiály vytvořené v rámci projektu EU peníze školám jsou umístěny na školním síťovém disku. Pokud máte o tyto materiály zájem, můžete si je přijít bezplatně nahrát na své záznamové zařízení.

Vzdělávací materiály jsou vytvořeny pro oblasti:

Předmět Oblast
ICT Informační a kom. technologie
Vlastivěda Člověk a jeho svět
Matematika Matematika a její aplikace
Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace
Přírodověda Člověk a jeho svět
Zeměpis Člověk a příroda
Prvouka Člověk a jeho svět
Dějepis Člověk a společnost
Fyzika Člověk a příroda
Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace
Hudební výchova Umění a kultura
Německý jazyk Jazyk a jazyková komunikace
Chemie Člověk a příroda
Aktuální jídelní lístek Zpravodaj výchovné poradkyně č. 3 21.01.2020  |   V sekci Dokumenty / Školní dokumenty naleznete Zpravodaj výchvné poradkyně č. 2 - zpravodaj je určen zejména rodičům a žákům 9. ročníku a vycházejícím žákům, naleznete v něm informace k volbě studia na středních školách.
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti