Vzdělávací materiály - DUM (EU Peníze Školám)


Vzdělávací materiály a digitální učební materiály vytvořené v rámci projektu EU peníze školám jsou umístěny na školním síťovém disku. Pokud máte o tyto materiály zájem, můžete si je přijít bezplatně nahrát na své záznamové zařízení.

Vzdělávací materiály jsou vytvořeny pro oblasti:

Předmět Oblast
ICT Informační a kom. technologie
Vlastivěda Člověk a jeho svět
Matematika Matematika a její aplikace
Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace
Přírodověda Člověk a jeho svět
Zeměpis Člověk a příroda
Prvouka Člověk a jeho svět
Dějepis Člověk a společnost
Fyzika Člověk a příroda
Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace
Hudební výchova Umění a kultura
Německý jazyk Jazyk a jazyková komunikace
Chemie Člověk a příroda
Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 23.06.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti