Vzdělávací materiály - DUM (EU Peníze Školám)


Vzdělávací materiály a digitální učební materiály vytvořené v rámci projektu EU peníze školám jsou umístěny na školním síťovém disku. Pokud máte o tyto materiály zájem, můžete si je přijít bezplatně nahrát na své záznamové zařízení.

Vzdělávací materiály jsou vytvořeny pro oblasti:

Předmět Oblast
ICT Informační a kom. technologie
Vlastivěda Člověk a jeho svět
Matematika Matematika a její aplikace
Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace
Přírodověda Člověk a jeho svět
Zeměpis Člověk a příroda
Prvouka Člověk a jeho svět
Dějepis Člověk a společnost
Fyzika Člověk a příroda
Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace
Hudební výchova Umění a kultura
Německý jazyk Jazyk a jazyková komunikace
Chemie Člověk a příroda
Aktuální jídelní lístek Zrušení lyžařského výcviku 20.01.2021  |   Vážení rodiče, žáci a žákyně, je nám velmi líto, že nemůžeme v tomto školním roce uskutečnit lyžařský výcvik pro žáky naší školy. Čekali jsme do poslední chvíle, proto jsme výcvik stále nerušili a doufali. Teď už je zcela jasné, že vzhledem k vládním nařízení není možné tento kurz zrealizovat, a js…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti