Zákony a vyhlášky


 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., úplné znění platné k 1. 9. 2008
Vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.
Vyhláška o základním vzdělávání  č. 48/2005 Sb. 
Vyhláška o vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků nadaných č. 27/2016 Sb.
Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb.
Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb.
   
Seznam platných předpisů Platný k 1. 6. 2010 
   

Pozn. Vzhledem k častým novelizacím zde neumísťujeme další přepisy - v případě potřeby můžete nalést texty původních zákonů a vyhlášek i jejich novelizace na stránkách MŠMT. I zde uvedené předpisy nejsou ve zcela aktuálním znění.

Aktuální jídelní lístek Výtěžek Tříkrálové sbírky 17.01.2020  |   Letos se na Tříkrálové sbírce v Mostě vybralo celkem 123.353,- z toho naše škola s pokladničkou číslo nošenou "králem" - panem učitelem Kratochvílem vykoledovala krásných 2.348,-. Všem dárcům srdečně děkujeme za příspěvek pro potřebné.
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti