Zákony a vyhlášky


 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., úplné znění platné k 1. 9. 2008
Vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.
Vyhláška o základním vzdělávání  č. 48/2005 Sb. 
Vyhláška o vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků nadaných č. 27/2016 Sb.
Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb.
Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb.
   
Seznam platných předpisů Platný k 1. 6. 2010 
   

Pozn. Vzhledem k častým novelizacím zde neumísťujeme další přepisy - v případě potřeby můžete nalést texty původních zákonů a vyhlášek i jejich novelizace na stránkách MŠMT. I zde uvedené předpisy nejsou ve zcela aktuálním znění.

Aktuální jídelní lístek On-line lekce - Dějepis - Počátky studené války 31.03.2020  |   Vážení, zvu vás na 3. část lekce o studené válce s on-line výkladem prostřednictvím služby Youtube Live Stream. Údaje o lekci:   Lektor: Roman Ziegler Téma: 3. část - Berlínská zeď a Karibská krize Cíl: Žáci popíší stručně obě krize na počátku 60. let a uvědomí si, jak byl blízko svět k …
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti