ICT koordinátor


Mgr. Bc. Roman Ziegler  
   
ICT koordinátor má ve své kompetenci:
 • správu dvou počítačových učeben
 •  správu počítačů v kancelářích a kabinetech
 •  správu učeben s interaktivními tabulemi
 •  správu programu Bakaláři
 •  správu softwarového vybavení - výukový sw
 •  správu softwarového vybavení - kancelářský sw a operační systém
 •  správu webových stránek školy
 

 

ICT vybavení školy:
 • učebna VT 1 - 13 PC, LCD monitory, tiskárna, vysokorychlostní internet, Win 7, MS Office 2010 
 • učebna VT 2 - 19 PC, LCD monitory, tiskárna, vysokorychlostní internet, Win 7, MS Office 2010 
 • 2 interaktivní tabule ActivBoard + PC + internet
 • 21 interaktivních tabulí BenQ + PC + internet
 • jeden vizualizér eBeam + PC + internet
 • PC ve třídách - všechny učebny mají min. 1 PC stanici
 • 21 kancelářských a učitelských PC
 • 5 PC ve školní družině
 • 4 tiskárny
 • 2 kopírky
 • vysokorychlostní internet (optický kabel), na který jsou napojeny všechna PC
 • Wi-Fi signál po celé škole
 • bohatá výbava výukového software (cca 40 programů)
 • kancelářský software MS Office 2016 a OS Win (7, 10)

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 08.07.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti