Koordinátor EVVO


Co je to ekologie už asi všichni z vás tuší. Nicméně, co je to Environmentální výchova, už tak známé není.

Environmentální výchova je součástí životního prostředí. Na naší škole se snažíme vést žáky k tomu, aby si vážili nejen přírody kolem nás, ale hlavně, aby si všímali a nebyli lhostejní ke svému bezprostřednímu okolí. Nemusíme zachraňovat deštné pralesy v Amazonii, stačí třídit odpad a udržovat pořádek v okolí školy.

Odpad na naší škole třídíme, pořádáme celoroční sběr papíru, měsíční akci na sběr plastových víček, sbíráme elektroodpad. Nevyhýbáme se ani besedám a seminářům. Pokud bude mít kdokoli z Vás zájem pomáhat s některými akcemi nebo přispět svým nápadem, budeme rádi.

V letošním školním roce se chceme pokusit začít budovat na školní zahradě – Malé školní arboretum, které pomůže vytvořit podmínky pro výuku v přírodě zážitkovou formou.

Hlavní úkoly metodika prevence:

Aktuální jídelní lístek Zpravodaj výchovné poradkyně č. 3 21.01.2020  |   V sekci Dokumenty / Školní dokumenty naleznete Zpravodaj výchvné poradkyně č. 2 - zpravodaj je určen zejména rodičům a žákům 9. ročníku a vycházejícím žákům, naleznete v něm informace k volbě studia na středních školách.
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti