Koordinátor EVVO


Co je to ekologie už asi všichni z vás tuší. Nicméně, co je to Environmentální výchova, už tak známé není.

Environmentální výchova je součástí životního prostředí. Na naší škole se snažíme vést žáky k tomu, aby si vážili nejen přírody kolem nás, ale hlavně, aby si všímali a nebyli lhostejní ke svému bezprostřednímu okolí. Nemusíme zachraňovat deštné pralesy v Amazonii, stačí třídit odpad a udržovat pořádek v okolí školy.

Odpad na naší škole třídíme, pořádáme celoroční sběr papíru, měsíční akci na sběr plastových víček, sbíráme elektroodpad. Nevyhýbáme se ani besedám a seminářům. Pokud bude mít kdokoli z Vás zájem pomáhat s některými akcemi nebo přispět svým nápadem, budeme rádi.

V letošním školním roce se chceme pokusit začít budovat na školní zahradě – Malé školní arboretum, které pomůže vytvořit podmínky pro výuku v přírodě zážitkovou formou.

Hlavní úkoly metodika prevence:

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 08.07.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti