Metodik prevence


Jmenuji se Michaela Sedlárová a na škole pracuji jako učitelka německého jazyka a fyziky.

Jako školní metodik prevence úzce spolupracuji s výchovnou poradkyní a s vedením školy, mým úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů a v případě složitějších situací odkazuji zúčastněné strany na pomoc odborníků.

Konzultační hodiny pro žáky: kdykoli dle potřeby

Konzultační hodiny pro rodiče:  Pondělí 13:00 - 14:00. učebna č. 39, 3. patro

Důležité kontakty:

Linka bezpečí: 116 111 (zdarma volání i chat, sms): http://www.linkabezpeci.cz/

Linka duševní tísně: 476 701 444  Facebook: Linka Duševní Tísně

Minimální preventivní program naleznete v sekci Dokumenty / Školní dokumenty.

 

Aktuální jídelní lístek Zpravodaj výchovné poradkyně č. 3 21.01.2020  |   V sekci Dokumenty / Školní dokumenty naleznete Zpravodaj výchvné poradkyně č. 2 - zpravodaj je určen zejména rodičům a žákům 9. ročníku a vycházejícím žákům, naleznete v něm informace k volbě studia na středních školách.
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti