Metodik prevence


Metodik prevence:     Mgr. Dekastellová Štěpánka     

Jako školní metodik prevence úzce spolupracuji s výchovnou poradkyní a s vedením školy, mým úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů a v případě složitějších situací odkazuji zúčastněné strany na pomoc odborníků.

Kontakt: dekastellova@8zsmost.cz 

Konzultační hodiny pro žáky: kdykoli dle potřeby

Děti se se svými problémy mohou také anonymně svěřit schránce důvěry.

Konzultační hodiny pro rodiče:  úterý 13:00 – 14:00    kabinet Př č. 29, 2. patro, popř. dle domluvy

Důležité kontakty:

Linka bezpečí: 116 111 (zdarma volání i chat, sms): http://www.linkabezpeci.cz/

Linka duševní tísně: 476 701 444  Facebook: Linka Duševní Tísně

Minimální preventivní program naleznete v sekci Dokumenty / Školní dokumenty.

S čím se na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

 

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

 

 

 

Aktuální jídelní lístek Zrušení lyžařského výcviku 20.01.2021  |   Vážení rodiče, žáci a žákyně, je nám velmi líto, že nemůžeme v tomto školním roce uskutečnit lyžařský výcvik pro žáky naší školy. Čekali jsme do poslední chvíle, proto jsme výcvik stále nerušili a doufali. Teď už je zcela jasné, že vzhledem k vládním nařízení není možné tento kurz zrealizovat, a js…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti