Pedagogický sbor


Mgr. Jarmila Staňková stankova@8zsmost.cz Přípravná třída                                             
Mgr. Michaela Bernhardová bernhardova@8zsmost.cz  1.A
Mgr. Petra Martinková martinkova@8zsmost.cz  1.B
Mgr. Alena Oličová olicova@8zsmost.cz  2.A
Mgr. Klára Kreisingerová kreisingerova@8zsmost.cz   2.B
Šárka Kuklová, Dis. kuklova@8zsmost.cz  3.A
Mgr. Hana Triebová triebova@8zsmost.cz 3.B
Mgr. Jaroslava Stejskalová  stejskalova@8zsmost.cz  4.A
Mgr. Anna Janichová janichova@8zsmost.cz  4.B
Mgr. Helena Holceplová holceplova@8zsmost.cz  5.A
Mgr. Emilia Bandová bandova@8zsmost.cz 5.B
Mgr. Kateřina Dlouhá dlouha@8zsmost.cz 5.C
Mgr. Lenka Gromanová gromanova@8zsmost.cz  6.A, Př, Vo, Svět práce, Vz
Bc. Eva Rybová rybova@8zsmost.cz  6.B, M, F
Mgr. Ivana Hůrková  hurkova@8zsmost.cz   6.C, Aj, Vo, Vv
Mgr. Hana Petriščová   petriscova@8zsmost.cz  7.A, Čj, D, Vv
Mgr. Lenka Odvárková Vlnová odvarkova@8zsmost.cz 7.B, M, Tv, Inf, Technické činnosti, Vo
Bc. Jana Chiah chiah@8zsmost.cz  7.C, D, Nj, Vz, Vo
Ing. Michaela Sedlárová sedlarova@8zsmost.cz 8.A, F, Nj
Mgr. Štěpánka Dekastellová dekastellova@8zsmost.cz  8.B, Př, Vv, Vz
Mgr. Karla Babjáková    babjakova@8zsmost.cz 8.C, Hv, Z
Mgr. Klára Voldhonsová voldhonsova@8zsmost.cz  9.A, Čj, D
Mgr. Hana Lehmanová lehmanova@8zsmost.cz Aj
Mgr. Jana Bártlová bartlova@8zsmost.cz  Aj, Technické činnosti
Mgr. Petr Rücker rucker@8zsmost.cz Tv, Nj
Ing. Michaela Heroldová heroldova@8zsmost.cz  Aj, Inf
Bc. Simona Orosová orosova@8zsmost.cz  Čj, Inf
Mgr. Martina Chromá chroma@8zsmost.cz  Aj, Inf
Jana Uhlířová uhlirova@8zsmost.cz  1. stupeň
Mgr. Ivana Parmova parmova@8zsmost.cz  Čj
Mgr. Ilova Vébrová vebrova@8zsmost.cz  M, Ch
Mgr. Pavla Berkyová berkyova@8zsmost.cz  1. stupeň
Marta Číčelová cicelova@8zsmost.cz  Čj
Bc. Radek Sýkora sykora@8zsmost.cz  M, Aj
Lenka Zdarsová zdarsova@8zsmost.cz Školní asistenta v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu
Mgr. Kateřina Hofmannová hofmannova8zs@seznam.cz  Speciální pedagog; Asistentka učitele pro žáka s SVP
Mgr. Libuše Haušildová Asistentka učitele pro žáka s SVP
Veronika Strolená Asistentka učitele pro žáka s SVP
Andrea Nová Asistentka učitele pro žáka s SVP
Jana Boušová Asistentka učitele pro žáka s SVP
Ing. Michaela Wágnerová Asistentka učitele pro žáka s SVP
Alice Šarniková Asistentka učitele pro žáka s SVP
Jana Dvořáčková Asistentka učitele pro žáka s SVP
Dominika Švandrlíková Asistentka učitele pro žáka s SVP
Romana Parkmanová Asistentka učitele pro žáka s SVP
Iveta Hodková Marešová Asistentka učitele pro žáka s SVP
Andrea Tábor Asistentka učitele pro žáka s SVP
Hana Herzová Asistentka učitele pro žáka s SVP
Kristýna Pichrtová Asistentka učitele pro žáka s SVP
Marcela Pangerlová Asistentka učitele pro žáka s SVP
Milena Kopecká Asistentka učitele pro žáka s SVP
Kamila Šeratovská Asistentka učitele pro žáka s SVP

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 08.07.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti