Školní hřiště


V pondělí 4. 5. 2020 se otvírá školní hřiště. Do 30. 6. se bude řídit upravenými Pokyny pro provoz školních hřišť 

Pokyny pro provoz školních hřišť v době

od 4. 5. 2020 do 30. 6. 2020

 

 1. Provozní doba školních hřišť je ve všední dny od 15:00 do 20:00, o víkendy a svátky od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 20:00 hodin.
 2. Návštěvu a využití školního hřiště je nutné si předem telefonicky zarezervovat na čísle 604 849 577 nebo 606 723 184.
 3. Na sportovišti není možné využívat související vnitřní prostory – zejména společné šatny, umývárny a sprchy.
 4. Použití toalet je možné za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorách nepotkávalo vícero osob a bylo zajištěno provádění zvýšených hygienických opatření (tzn. po každém použití WC je nutné ho dezinfikovat).
 5. V průběhu sportovních aktivit nejsou sportovci povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 6. Sportovat může společně maximálně 10 osob, je dovolena přítomnost trenérů, asistentů a pomocného personálu do maximálního počtu 15 osob – na příslušné hřiště.
 7. V případě, že školní hřiště obsahuje několik samostatných sportovišť, je dovoleno každé obsadit skupinou 10 sportovců, viz bod 6. Např. školní hřiště obsahuje atletický ovál, fotbalové hřiště a tenisový kurt, na hřišti se může nacházet celkem 30 osob + trenéři, asistenti a pomocný personál do maximálního počtu 45. Jednotlivé skupiny se však nesmí setkat, promíchávat ani přecházet průběžně na jiné sportoviště.
 8. Není dovoleno rozdělit fotbalové hřiště na 2 poloviny pro 2 x 10 sportovců!
 9. Sportující osoby musejí být od sebe vzdáleny minimálně 2 metry.
 10. Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
 11. Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
 12. V případě pronájmu školních hřišť sportovním klubům si dezinfekci na sportovištích zajistí sportovní kluby.
 13. Sportovní kluby budou používat výhradně své pomůcky a sportovní náčiní, rovněž si samy zodpovídají za dezinfekci nářadí.
 14. Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní řád školního hřiště a řídit se pokyny správce hřiště.

Roman Ziegler, ředitel školy

Kontakt na správce hřiště: 604 849 577

Otevírací doba pro veřejnost:

Stanovení provozní doby v měsících březen a říjen

pondělí                            od 15:00 do 18:00

úterý                                od 15:00 do 18:00

středa                               od 15:00 do 18:00

čtvrtek                            od 15:00 do 18:00

pátek                                od 15:00 do 18:00

víkendy a svátky             od   9:00 do 12:00      od 14:00 do 18:00

jarní a velikonoční prázdniny, pokud připadají na měsíc březen, a podzimní prázdniny   

                                        od   9:00 do 12:00      od 14:00 do 18:00

Stanovení provozní doby v měsících duben – červen a září

pondělí                            od 15:00 do 20:00

úterý                                od 15:00 do 20:00

středa                               od 15:00 do 20:00

čtvrtek                            od 15:00 do 20:00

pátek                                od 15:00 do 20:00

víkendy a svátky             od   9:00 do 12:00      od 14:00 do 20:00

velikonoční prázdniny, pokud připadají na měsíc duben

                                        od   9:00 do 12:00      od 14:00 do 20:00

Stanovení provozní doby v měsících červenec a srpen

pondělí                            od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 20:00

úterý                                od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 20:00

středa                               od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 20:00

čtvrtek                            od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 20:00

pátek                                od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 20:00

o víkendech a svátcích   od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 20:00

 

Návštěvní řád školního hřiště včetně ceníku za pronájeme naleznete v sekci Dokumenty / Školní dokumenty.

Ceník pronájmu školního hřiště:

-          hřiště na kopanou – 200,- Kč za hodinu

-          hřiště na basketbal, volejbal, nohejbal – 100,- Kč za hodinu

-          atletická dráha – 50,- Kč za hodinu

 

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 08.07.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti