Školní poradenské pracoviště


Naše škola zřizuje od 1. 9. 2014 Školní poradenské pracoviště. Jeho členy jsou:

- školní speciální pedagog - Mgr. Kateřina Hofmannová

- metodik prevence - Ing. Michaela Sedlárová

- výchovná poradkyně pro oblast výchovných a výukových problémů - Mgr. Marie Očenášková

- výchovná poradkyně pro oblast kariérového poradenství - Mgr. Lenka Gromanová

 

Kliknutím zobrazíte Program školního poradenského pracoviště.

 

Po kliknutí zobrazíte Plán inkluzivního vzdělávání.

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 08.07.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti