Školní poradenské pracoviště


Naše škola zřizuje od 1. 9. 2014 Školní poradenské pracoviště. Jeho členy jsou:

- školní speciální pedagog - Mgr. Kateřina Hofmannová

- metodik prevence - Ing. Michaela Sedlárová

- výchovná poradkyně pro oblast výchovných a výukových problémů - Mgr. Marie Očenášková

- výchovná poradkyně pro oblast kariérového poradenství - Mgr. Lenka Gromanová

 

Kliknutím zobrazíte Program školního poradenského pracoviště.

 

Po kliknutí zobrazíte Plán inkluzivního vzdělávání.

Aktuální jídelní lístek Zpravodaj výchovné poradkyně č. 3 21.01.2020  |   V sekci Dokumenty / Školní dokumenty naleznete Zpravodaj výchvné poradkyně č. 2 - zpravodaj je určen zejména rodičům a žákům 9. ročníku a vycházejícím žákům, naleznete v něm informace k volbě studia na středních školách.
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti