Školská rada


Seznam kandidátů do školské rady pro období 2020 - 2023

Přípravný výbor voleb do školské rady na základě čl. 3 odst. 3 Volebního řádu Školské rady, vydaného zřizovatelem – Statutárním městem Most, oznamuje jména kandidátů na členy školské rady pro období 2020 – 2023.

 

  1. zákonní zástupci nezletilých žáků
    • Anna Hraničková
    • Tomáš Kopecký

 

  1. pedagogičtí pracovníci školy
    • Hana Lehmanová
    • Ivana Hůrková

Volby do školské rady pro období 2020 - 2023

Školská rada končí v letošním roce své další funkční období. V souladu s volebním řádem byl ustanoven přípravný výbor pro přípravu voleb do školské rady pro skupiny voličů:

 

Členy přípravného výboru byly ustanoveny:

Předseda: Mgr. Michaela Bernhardová

Členové: Mgr. Ivana Přibylová, Ing. Michaela Sedlárová

 

Volební orgán zajišťuje:

 

Temín voleb byl stanoven na 3. 9. 2020

Informace o školské radě

Školská rada je při škole zřízena na základě školského zákona. Je šestičlenná a pro období let 2017 - 2020 pracuje v následujícím složení:

Ing. Eva Galková předseda školské rady, zástupce zřizovatele
Ing. Jiří Turis zástupce zřizovatele
Mgr. Hana Lehmanová zástupce z řad pedagogických pracovníků
Mgr. Ivana Hůrková zástupce z řad pedagogických pracovníků
Pavlína Ludvíková zástupce z řad zákonných zástupců
Andrea Klepačová zástupce z řad zákonných zástupců

 

Školská rada má tyto kompetence dle školského zákona:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování  
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy  
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny  
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy  
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření  
g) projednává inspekční zprávy ČŠI  
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům  

 

 

 

Aktuální jídelní lístek Zrušení lyžařského výcviku 20.01.2021  |   Vážení rodiče, žáci a žákyně, je nám velmi líto, že nemůžeme v tomto školním roce uskutečnit lyžařský výcvik pro žáky naší školy. Čekali jsme do poslední chvíle, proto jsme výcvik stále nerušili a doufali. Teď už je zcela jasné, že vzhledem k vládním nařízení není možné tento kurz zrealizovat, a js…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti