Školská rada


Informace o školské radě

Školská rada je při škole zřízena na základě školského zákona. Je šestičlenná a pro období let 2017 - 2020 pracuje v následujícím složení:

Ing. Eva Galková předseda školské rady, zástupce zřizovatele
Ing. Jiří Turis zástupce zřizovatele
Mgr. Hana Lehmanová zástupce z řad pedagogických pracovníků
Mgr. Ivana Hůrková zástupce z řad pedagogických pracovníků
Pavlína Ludvíková zástupce z řad zákonných zástupců
Andrea Klepačová zástupce z řad zákonných zástupců

 

Školská rada má tyto kompetence dle školského zákona:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování  
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy  
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny  
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy  
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření  
g) projednává inspekční zprávy ČŠI  
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům  

 

 

 

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 08.07.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti