Výchovná poradkyně


Výchovná poradkyně školy:                    

Mgr. Lenka Gromanová

Konzultační hodiny ve škole: úterý 12:40 – 13:30 h (nebo kdykoliv po telefonické domluvě)

Telefon: 777 994 772

E-mail: gromanova@8zsmost.cz

Kancelář: 2. patro - třída 6. A (naproti výtahu), popř. kabinet přírodopisu (také 2. patro)

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:


Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:


1. termín: pondělí 12. dubna 2021


2. termín: úterý 13. dubna 2021


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:


1. termín: středa 14. dubna 2021


2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:


1. termín: středa 12. května 2021


2. termín: čtvrtek 13. května 2021


Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Něco málo z legislativy:

Pracovní náplň výchovného poradce ve škole:

(Zpracováno dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)

 Výchovný poradce je odpovědný řediteli školy.

Metodická a informační činnost

Žáci s výukovými a výchovnými problémy

Specifické oblasti

Volba povolání

 

Pro žáky!

Využívej služeb výchovných poradkyň!

Výchovný poradce je tu od toho, aby ti pomáhal s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě nebo v životě vůbec. Výchovný poradce je jedna z možných cest k řešení. Navíc by ti měl pomoci s hledáním další školy, až budeš na téhle končit.

 Přemýšlíš o těchto otázkách?                       

1.  Nezvládám nároky, které na mě klade škola? 
2.  Zhoršil se můj školní prospěch? 
3.  Mám problém v komunikaci se spolužáky, s rodiči, s učitelem, s kamarády, se sourozenci popřípadě s někým jiným? 
4.  Mám pocit, že mi někdo ubližuje a nevím, co s tím? 
5.  Nevím si rady sám se sebou? 
6.  Nemám jasno ve volbě střední školy? 
7.  Něco mě tíží a potřebuji si s někým o tom popovídat? 

Přijď se poradit v konzultační hodiny, případně se můžeme domluvit individuálně na setkání v jinou dobu. 

Schránka důvěry: 
V přízemí, nad schodištěm, vpravo (anonymně)

Aktuální jídelní lístek Zrušení lyžařského výcviku 20.01.2021  |   Vážení rodiče, žáci a žákyně, je nám velmi líto, že nemůžeme v tomto školním roce uskutečnit lyžařský výcvik pro žáky naší školy. Čekali jsme do poslední chvíle, proto jsme výcvik stále nerušili a doufali. Teď už je zcela jasné, že vzhledem k vládním nařízení není možné tento kurz zrealizovat, a js…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti