Žákovský parlament


Žákovský parlament má na škole již delší tradici. Sestává se ze zástupců žáků 4. - 9. tříd - z každé třídy si celý kolektiv zvolí svého zástupce, který se pak zúčastňuje setkávání s koordinátorem školního parlamentu - paní učitelkou Rybovou. Závěry ze schůzek jsou postupovány přímo řediteli školy.

Parlament se schází cca 5 x ročně. Na setkáních vedení školy informuje o změnách, které na škole probíhají, o novinkách, chystaných akcích a předává tak dětem všechny důležité informace týkající se života školy. Zástupci tříd pak mají možnost informovat vedení školy o svém životě ve škole, mohou pokládat otázky a také návrhy na zlepšení školního prostředí.

V čele parlamentu stojí žáky volený předseda a místopředseda. Koordinátorem školního parlamentu za pedagogické pracovníky jsou Eva Rybová a Petr Rücker.

Žáci se v prostředí parlamentu pohybují velice jistě, umí položit otázku a také vznést požadavek. Je dobré, že sami žáci vědí, jaké požadavky jsou nepřípustné a nevhodné. Tím se vyhýbáme tomu, že by mezi parlamentem a pedagogickým sborem byla jakákoliv stopa nedůvěry. Naopak spolupráce je velmi užitečná a je hodnocena kladně.

Ve školním roce 2019/2020 je složení žákovského parlamentu následující:

Členové žákovského parlamentu školní rok 2019/2020

Třída

Jméno

Jméno (zástupce)

4. A

Sylva Siváková Pavel Kočko

4. B

Pelikánová Lucie Stefan Kristián

4. C

Šlejtr Jiří Štěpánová Nikola

5. A

Marášková Linda Martinková Anna

5. B

Svobodová Karolína Šťastná Karolína

5. C

Pastyříková Natálie Krenc Jan

6. A

Licek Jakub Polendová Adéla

6. B

Čutek Adam Steppanová Kristýna

6. C

Bezeková  Zuzana Habartová Viktorie

7. A

Varšáni Michal Petrák Štěpán

7. B

Cínová Denisa Konrád Adam

7. C

Hranička Marek Svoboda Lukáš

8. A

Vejlupek Oliver Ludvík Miroslav

8. B

Kirvej Kevin Šnajdr David

9. A

Felejová Klára Zíka Pavel

9. B

Mádlová Dana Kovář Martin

9. C

Krenc Jakub Buchtelová Dáša

 

Volby do funkcí ŽP: byli zvoleni tito žáci:

předseda ŽP - Martin Kovář 9. B

místopředseda ŽP - Pavel Zíka 9. A

zpravodaj - Dáša Buchtelová 9. C

dokumentarista - Jan Petrišče 9. A

 

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 08.07.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti