Žákovský parlament


Žákovský parlament má na škole již delší tradici. Sestává se ze zástupců žáků 4. - 9. tříd - z každé třídy si celý kolektiv zvolí svého zástupce, který se pak zúčastňuje setkávání s koordinátory školního parlamentu - paní učitelkou Rybovou a panem učitelem Rückerem. Závěry ze schůzek jsou postupovány přímo řediteli školy.

Parlament se schází cca 5 x ročně. Na setkáních vedení školy informuje o změnách, které na škole probíhají, o novinkách, chystaných akcích a předává tak dětem všechny důležité informace týkající se života školy. Zástupci tříd pak mají možnost informovat vedení školy o svém životě ve škole, mohou pokládat otázky a také návrhy na zlepšení školního prostředí.

V čele parlamentu stojí žáky volený předseda a místopředseda. Koordinátorem školního parlamentu za pedagogické pracovníky jsou Eva Rybová a Petr Rücker.

Žáci se v prostředí parlamentu pohybují velice jistě, umí položit otázku a také vznést požadavek. Je dobré, že sami žáci vědí, jaké požadavky jsou nepřípustné a nevhodné. Tím se vyhýbáme tomu, že by mezi parlamentem a pedagogickým sborem byla jakákoliv stopa nedůvěry. Naopak spolupráce je velmi užitečná a je hodnocena kladně.

AKCE PARLAMENTU 2020 -2021

ZÁŘÍ              VOLBY DO PARLAMENTU  (21. 9.)
POZNEJ SVÉHO UČITELE  (do 28. 9.)
ŘÍJEN             1 KM NA AIRBIKU NA ČAS  (do 30. 10)
LISTOPAD KRYPTOGRAF - ČTVERCE  (do 27. 11.)
PROSINEC   VÁNOČNÍ PŘEHAZOVANÁ  (18. 12.)
VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA  (do 18. 12)
LEDEN         3. ROČNÍK SKLÁDÁNÍ RUBIKOVY KOSTKY (do 18.1.)
ÚNOR         VESLOVÁNÍ NA 500 METRŮ (do 26. 12)
BŘEZEN     ŠKOLA V BARVÁCH DUHY (do 19. 3)
DUBEN      VELIKONOČNÍ VAJÍČKO A POMLÁZKA (do 7.4)
KVĚTEN   BRANNÝ DEN 2. STUPNĚ (31. 5.)
ČERVEN    FOTBALOVÉ TURNAJE I. A II. STUPNĚ
DRAČÍ LODĚ


Členové Žákovského parlamentu - školní rok 2020/2021

Třída

Jméno

Jméno (zástupce)

4. A

Lazár Alex

Bartůšková Anna

4. B

Hamouz Antonín

Zoubková Adéla

5. A

Siváková Sylva

Kočko Pavel

5. B

Pelikánová Lucie

Stefan Kristyán

5. C

Šlejt Jiří

Štěpánová Nikola

6. A

Zahradníček Petr

Šlégelová Štěpánka

6. B

Šťastná Karolína

Svobodová Karolína

6. C

Balážová Linda

Chrastina Antonín

7. A

Licek Jakub

Polendová Adéla

7. B

Vondrušová Linda

Daniel Jakub

7. C

Štěbrová Veronika

Zíková Karolína

8. A

Ryková Anna

Petrák Štěpán

8. B

Balog Marek

Konrád Adam

8. C

Hranička Marek

Červenka Jan

9. A

Pelantová Natálie

Ludvík Miroslav

 

Volby do funkcí ŽP: byli zvoleni tito žáci:

předseda ŽP - Natálie Pelantová 9. A

místopředseda ŽP - Miroslav Ludvík 9. A

 

Aktuální jídelní lístek Zrušení lyžařského výcviku 20.01.2021  |   Vážení rodiče, žáci a žákyně, je nám velmi líto, že nemůžeme v tomto školním roce uskutečnit lyžařský výcvik pro žáky naší školy. Čekali jsme do poslední chvíle, proto jsme výcvik stále nerušili a doufali. Teď už je zcela jasné, že vzhledem k vládním nařízení není možné tento kurz zrealizovat, a js…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti