Kritéria pro přijetí do ŠD pro školní rok 2019/2020


Kritéria přijetí žáků do školní družiny

pro školní rok 2019/2020

 

 

Kapacita družiny – 113 žáků

 

 

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity na základě žádosti zákonného zástupce podle těchto kritérií:

 

1. Do školní družiny může být přijat pouze žák Základní školy, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace.

 

2. Přednostně budou přijímáni žáci 1. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené.

 

3. Přijímáni budou žáci 2. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené.

 

4. Přijímáni budou žáci 3. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené.

 

5. Přijímáni budou žáci 1. – 3. ročníku, kteří mají trvalé bydliště mimo město Most.

 

6. Přijímáni budou žáci 1. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či rodičovské dovolené a prokážou, že nejpozději do doby 3 měsíců od zahájení školního roku nastoupí do zaměstnání.

 

7. Přijímáni budou žáci 2. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či rodičovské dovolené a prokážou, že nejpozději do doby 3 měsíců od zahájení školního roku nastoupí do zaměstnání.

 

8. Přijímáni budou žáci 3. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či rodičovské dovolené a prokážou, že nejpozději do doby 3 měsíců od zahájení školního roku nastoupí do zaměstnání.

 

9. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny, budou přijímáni žáci 4. ročníku.

10. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny ani žáky 4. ročníku, budou přijímáni žáci 5. ročníku.

 

 

Žádost o přijetí je nutné odevzdat vychovatelkám školní družiny v termínu do 10. 6. 2019. Na později podané přihlášky bude brán zřetel pouze při neobsazení kapacity školní družiny.

 

 

V Mostě dne 14. 1. 2019

  

Mgr. Roman Ziegler

     ředitel školy

Aktuální jídelní lístek Zrušení lyžařského výcviku 20.01.2021  |   Vážení rodiče, žáci a žákyně, je nám velmi líto, že nemůžeme v tomto školním roce uskutečnit lyžařský výcvik pro žáky naší školy. Čekali jsme do poslední chvíle, proto jsme výcvik stále nerušili a doufali. Teď už je zcela jasné, že vzhledem k vládním nařízení není možné tento kurz zrealizovat, a js…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti