Snídaně pro Fair Trade


Jako již každoročně si celý svět jednou ročně připomíná to, že v rozvojových zemích jsou lidé často placeni za svou práci nedostatečně. Akce „Férová snídaně“ letos připadla na sobotu 13. 6. a naše škola se do ní premiérově také zapojila, byť o den dříve akcí Snídaně pro Fair Trade. Koordinační výbor Fair trade, který na škole pracuje pod vedením paní učitelky Gromanové, si připravil ve spolupráci s vedením školy, žáky a zejména rodiči snídani plnou dobrot, a to jak pro žáky školy, tak pro rodiče, pracovníky školy i širokou veřejnost. A tak v pátek ráno si mohli všichni ve stánku před školou ochutnat dobroty připravené z fairtradových ingrediencí, čokolovádu fair trade a dospělí i fairtradovou kávu (mimochodem vynikající). K tomu se z nástěnky, od žáků i od vedení školy dozvěděli více o tom, co Fair Trade je, proč je a proč je tak důležitý.

Škola se problematice Fair Trade věnuje již déle a letos usiluje o získání známky Fairtradová škola, takže žáci již vědí, že lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Jsme rádi, že se nyní mohli o této problematice díky nám dozvědět i další lidé.


Starší články

Aktuální jídelní lístek Zpravodaj výchovné poradkyně č. 4 12.02.2019  |   V sekci Dokumenty / Školní dokumenty naleznete Zpravodaj výchvné poradkyně č. 4 - zpravodaj je určen zejména rodičům a žákům 9. ročníku a vycházejícím žákům, naleznete v něm informace k volbě studia na středních školách. Ve stejné sekci naleznete návod na vyplnění přihlášky na střední školu.
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti