Základní informace


Oficiální název
Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace

Způsob založení
příspěvková organizace zřízena 1.1.1994

Statutární orgán
Mgr. Bc. Roman Ziegler - ředitel školy

Zástupce statutárního orgánu
Mgr. Ivana Přibylová - zástupkyně ředitele školy

Zřizovatel
Statutární město Most

Důvod založení
Poskytování základního vzdělání

Součásti právního subjektu
Základní škola - kapacita 600 žáků
Školní družina - kapacita 113 žáků
Školní jídelna - kapacita 400 obědů
Školní klub - kapacita 180 žáků

Kontaktní informace
Základní škola
Vítězslava Nezvala 2614
434 01  Most
tel.: 476 442 273
fax: 476 442 273
E-mail: 8zsmost@8zsmost.cz
Web: www.8zsmost.cz

REDIZO
600083772

IZO ZŠ
116701536

ID datové schránky
shmjcc9 

Bankovní spojení
č.ú. 1041435339/0800


473 263 28

Místo a způsob získání informací
informace veřejnosti poskytuje ředitel školy Mgr. Bc. Roman Ziegler a zástupkyně ředitele Mgr. Ivana Přibylová
Stížnosti a oznámení ( v ústní a písemné formě ) vyřizuje ředitel školy Mgr. Bc. Roman Ziegler a zástupkyně ředitele Mgr. Ivana Přibylová

Podatelna školy: sekretariát Po – Pá 7:00 – 14:00
Přehled nejdůležitějších předpisů najdete na úřední desce

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 08.07.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti