Pomáháme školám k úspěchu

Nadace The Kellner Family Foundation věnovala knihy dětem z 8. ZŠ v Mostě

„Všichni řešíme, jak vzdělávat žáky na dálku. Situace přinesla a stále přináší mnoho problémů. Se svou pomocí přispěchala i nadace The Kellner Family Foundation, která podporuje maši školu již několik let prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu. V této době poslala nadace do školy „Knihonožku“. Tajemnou vílu, která žákům donesla na 250 knih. Moho… Zobrazit více informací

2. dvouměsíční zpráva

Dne 24. 1. 2018 pedagogická rada projednala a schválila 2. dvouměsícní zprávu, kterou jsme společně pod vedením pedagogické konzultantky vytvořili. Rekapitulujeme v ní naše aktivity v projektu za druhé dva měsíce (listopad - prosinec 2017). Zpráva je ke stažení kliknutím na tento odkaz. Zobrazit více informací

Setkání vedení projektových škol nad dalším zlepšováním výuky

Ve dnech 10. - 12. 1. 2018 se vedení projektových škol setkalo s cílem, přemýšlet, jak prostřednictví stanovování cílů dle potřeb žáků. Setkání mělo částečně náboj školení, částečně sdílení a částečně společné tvorby dalších strategií. Setkání bylo náročné, ale velmi plodné a podnětné. Impulsy z něj zcela jistě využijeme při zlepšování naší pedagogické práce a při… Zobrazit více informací

Festival pedagogické inspirace

Festival pedagogické inspirace je jedna z akcí, kterou zajišťuje projekt Pomáháme školám k úspěchu. Festival je postaven na osvědčeném konceptu "učitelé pro učitele", V průběhu dvou festivalových dnů si téměř 800 pedagogů z celé České republiky mohlo vybrat z více než 130 praktických dílen vedených pedagogy projektových škol a dalšími lektory. Dílny byly zaměřeny… Zobrazit více informací

1. dvouměsíční zpráva

Dne 9. 11. 2017 pedagogická rada projednala a schválila 1. dvouměsícní zprávu, kterou jsme společně pod vedením pedagogické konzultantky vytvořili. Rekapitulujeme v ní naše aktivity v projektu za první dva měsíce (září - říjen 2017). Zpráva je ke stažení kliknutím na tento odkaz. Zobrazit více informací

První efekty projektu

V průběhu září a října jsme se v projektu rozkoukávali, ale i tak jsme již realizovali mnoho aktivit. Jejich úplný přehled naleznete v 1. dvouměsíční zprávě, která bude schválena na pedagogické radě 9. 11. Zde tedy jen jejich stručný přehled: - každý učitel si mohl koupit pomůcky za 1 500,- Kč pro potřeby své a "svých" žáků; - na škole působí 3 dny v týdnu ped… Zobrazit více informací

Na zkušené v naší partnerské škole ve Zdicích

V průběhu měsíce října se deset pedagogů včetně vedení školy jelo podívat do naší partnerské školy ve Zdicích. Hlavním cílem bylo shlédnutí hodin matematiky, která se zde vyučujuje pomocí matematiky prof. Hejného. Vedle toho jsme ale získali i další podněty, které budeme během listopadu analyzovat a zvážíme, nakolik je budeme přejímat a inspirovat se jimi. Zobrazit více informací

Získání ocenění

Naše škola získala jako jediná v Ústeckém kraji podporu Nadace The Kellner Family Foundation manželů Kellnerových. Tato podpora bude činit během pěti let celkem cca 7 milionů korun na zkvalitňování pedagogické práce a nákup pomůcek. Cílem podpory je to, aby se každé dítě učilo naplno a s radostí. Podpora bude čerpána od začátku školního roku 2017/2018. Zisk této p… Zobrazit více informací

Aktuální jídelní lístek Zrušení lyžařského výcviku 20.01.2021  |   Vážení rodiče, žáci a žákyně, je nám velmi líto, že nemůžeme v tomto školním roce uskutečnit lyžařský výcvik pro žáky naší školy. Čekali jsme do poslední chvíle, proto jsme výcvik stále nerušili a doufali. Teď už je zcela jasné, že vzhledem k vládním nařízení není možné tento kurz zrealizovat, a js…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti