Festival pedagogické inspirace


Festival pedagogické inspirace je jedna z akcí, kterou zajišťuje projekt Pomáháme školám k úspěchu. Festival je postaven na osvědčeném konceptu "učitelé pro učitele", V průběhu dvou festivalových dnů si téměř 800 pedagogů z celé České republiky mohlo vybrat z více než 130 praktických dílen vedených pedagogy projektových škol a dalšími lektory.

Dílny byly zaměřeny jednak oborově, jednak na zastřešující témata. V nabídce tak byly dílny věnující se problematice komunikace, sebehodnocení, vnitřní motivace, integrace, třídnímu managementu, formativnímu hodnocení, vedení lidí apod. Skvěle zorganizovaná akce na ZŠ Kunratice umožňovala každému návštěvníkovi navštívit a aktivně se zapojit do čtyř dílen.

Z naší školy se akce účastnilo více jak 30 pedagogických pracovníků, kteří se dozvěděli mnoho zajímavého a také si mohli ledacos vyzkoušet. Skvělé bylo, že hlavním řečníkem úvodu akce a jednou z důležitých postav celé akce byla naše pedagogická konzultantka Jana Šulcová.

Reportáž z Festivalu můžete zhlédnout v hlavních televizních zprávách TV Barrandov dne 10.11.2017 v čase 32:35 až 34:35. Na záběrech najdete hned několik našich učitelek.


Starší články

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 23.06.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti