První efekty projektu


V průběhu září a října jsme se v projektu rozkoukávali, ale i tak jsme již realizovali mnoho aktivit. Jejich úplný přehled naleznete v 1. dvouměsíční zprávě, která bude schválena na pedagogické radě 9. 11. Zde tedy jen jejich stručný přehled:

- každý učitel si mohl koupit pomůcky za 1 500,- Kč pro potřeby své a "svých" žáků;

- na škole působí 3 dny v týdnu pedagogická konzultantka Jana Šulcová - jejími hlavními úkoly je realizovat s učiteli párovou výuku, setznamovat je s moderními metodami, vést metodické hodiny pro učitele, vést učitele k osobnímu rozvoji, spolupracovat s vedením školy, pomáhat tvořit Plán pedagogického rozvoje školy (PPRŠ) a Plány osobního pedagogického rozvoje učitelů (POPR)

- na škole působí dvě pedagogické asistentky - párové učitelky Lenka Zdarsová a Jana Chiah - jejich hlavním úkolem je spolupracovat s pedagogy, realizovat s nimi párovou výuku a asistovat v hodinách

- probíhá párová výuka, kdy spolu s učitelem učí pedagogický asistent  nebo pedagogická konzultantka

- na škole probíhají hodiny, které jsou otevřené ostatním učitelům, aby mohli navzájem konzultovat své metody, učit se jeden od druhého

- v mnoha třídách se realizují čtenářské dílny, díky kterým žáci mnohem více čtou a jsou vedeni ke čtenářství

- deset pedagogů navštívilo partnerskou školu ve Zdicích.

Další efekty jsou nyní ve stádiu rozpracování a budeme o nich během listopadu informovat.


Starší články

Aktuální jídelní lístek Zrušení lyžařského výcviku 20.01.2021  |   Vážení rodiče, žáci a žákyně, je nám velmi líto, že nemůžeme v tomto školním roce uskutečnit lyžařský výcvik pro žáky naší školy. Čekali jsme do poslední chvíle, proto jsme výcvik stále nerušili a doufali. Teď už je zcela jasné, že vzhledem k vládním nařízení není možné tento kurz zrealizovat, a js…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti