První efekty projektu


V průběhu září a října jsme se v projektu rozkoukávali, ale i tak jsme již realizovali mnoho aktivit. Jejich úplný přehled naleznete v 1. dvouměsíční zprávě, která bude schválena na pedagogické radě 9. 11. Zde tedy jen jejich stručný přehled:

- každý učitel si mohl koupit pomůcky za 1 500,- Kč pro potřeby své a "svých" žáků;

- na škole působí 3 dny v týdnu pedagogická konzultantka Jana Šulcová - jejími hlavními úkoly je realizovat s učiteli párovou výuku, setznamovat je s moderními metodami, vést metodické hodiny pro učitele, vést učitele k osobnímu rozvoji, spolupracovat s vedením školy, pomáhat tvořit Plán pedagogického rozvoje školy (PPRŠ) a Plány osobního pedagogického rozvoje učitelů (POPR)

- na škole působí dvě pedagogické asistentky - párové učitelky Lenka Zdarsová a Jana Chiah - jejich hlavním úkolem je spolupracovat s pedagogy, realizovat s nimi párovou výuku a asistovat v hodinách

- probíhá párová výuka, kdy spolu s učitelem učí pedagogický asistent  nebo pedagogická konzultantka

- na škole probíhají hodiny, které jsou otevřené ostatním učitelům, aby mohli navzájem konzultovat své metody, učit se jeden od druhého

- v mnoha třídách se realizují čtenářské dílny, díky kterým žáci mnohem více čtou a jsou vedeni ke čtenářství

- deset pedagogů navštívilo partnerskou školu ve Zdicích.

Další efekty jsou nyní ve stádiu rozpracování a budeme o nich během listopadu informovat.


Starší články

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 23.06.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti