Setkání vedení projektových škol nad dalším zlepšováním výuky


Ve dnech 10. - 12. 1. 2018 se vedení projektových škol setkalo s cílem, přemýšlet, jak prostřednictví stanovování cílů dle potřeb žáků. Setkání mělo částečně náboj školení, částečně sdílení a částečně společné tvorby dalších strategií. Setkání bylo náročné, ale velmi plodné a podnětné. Impulsy z něj zcela jistě využijeme při zlepšování naší pedagogické práce a při pomáhání všem dětem, aby se učili s radostí a dle svých možností.


Starší články

Aktuální jídelní lístek Zpravodaj výchovné poradkyně č. 3 21.01.2020  |   V sekci Dokumenty / Školní dokumenty naleznete Zpravodaj výchvné poradkyně č. 2 - zpravodaj je určen zejména rodičům a žákům 9. ročníku a vycházejícím žákům, naleznete v něm informace k volbě studia na středních školách.
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti