Získání ocenění


Naše škola získala jako jediná v Ústeckém kraji podporu Nadace The Kellner Family Foundation manželů Kellnerových. Tato podpora bude činit během pěti let celkem cca 7 milionů korun na zkvalitňování pedagogické práce a nákup pomůcek. Cílem podpory je to, aby se každé dítě učilo naplno a s radostí. Podpora bude čerpána od začátku školního roku 2017/2018. Zisk této podpory je pro nás velkým úspěchem i oceněním práce školy, neboť nadace si vybírala z mnoha velmi kvalitních škol. Těšíme se na to, že se budeme dále rozvíjet, abychom poskytovali dětem co nejlepší vzdělání. Více informací naleznete na webových stránkách http://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/ .

Roman Ziegler, ředitel školy a kolektiv pracovníků školy


Starší články

Aktuální jídelní lístek Zpravodaj výchovné poradkyně č. 3 21.01.2020  |   V sekci Dokumenty / Školní dokumenty naleznete Zpravodaj výchvné poradkyně č. 2 - zpravodaj je určen zejména rodičům a žákům 9. ročníku a vycházejícím žákům, naleznete v něm informace k volbě studia na středních školách.
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti