Projekt Zůstaňte s námi po škole


Zůstaňte s námi po škole aneb Rozvoj kompetencí žáků v Ústeckém a Karlovarském kraji

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/16_012/0000615

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva číslo: 02_16_012 pro Gramotnosti v prioritní ose 3 OP

Doba realizace: 01. 02. 2017 - 31. 01. 2020 (36 měsíců)

Projekt je zaměřen na cílenou podporu žáků s cílových skupin v oblasti extrakulikulárních aktivit v prostředí dvou středních a 12 základních škol v Ústeckém a Karlovarském kraji. Na všech školách se vzdělávají a budou tedy zapojeni žáci ze socio - ekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišníého prostředí, kteří budou mít na výběr ze šesti klíčových aktivit. Naše škola je spolupracující školou. V rámci projektu otevřeme dva kluby Buď on-line a Kroužek fyzické a psychické zdatnosti.

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 23.06.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti