Informace o projektu


06.12.2018 09:04

Naše škola se zapojila do projektu Učíme se podnikavosti. V rámci projektu vznike Centrum kolegiální podpory, které se bude zabývat rozvojem podnikavosti u žáků základních škol.

Cílem projektu je obecně zlepšit kvalitu vzdělávání v dané oblasti a zvýšit jeho schopnost podporovat konkurenceschopnost ekonomiky ČR. Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním odborné platformy 42 center kolegiální podpory s kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kteří budou schopni efektivně sdílet a předávat své zkušenosti v oblasti podpory podnikavosti žáků základních škol. Jádrem projektu je tedy sdílení zkušeností mezi učiteli 1. a 2. stupně ZŠ s možností využívat praktické unikátní materiály vycházející z vědecky ověřených postupů a metod.

Projekt: Učíme se podnikavosti, reg.č CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000560

Realizátor: Schola Empirica, z.s., Blatnická 25, Praha 2

Termín realizace: 1.1.2018 – 31.12.2020

Spolupracující organizace – seznam dosud zapojených škol:


Starší články

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 08.07.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti