Pomoc dítěti v jeho dalším rozvoji


01.08.2016 16:56

Jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji

 

Informace podávané na základě Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

 

 1. Mluvte se svým dítětem (o jeho zážitcích, pocitech, problémech, radostech, starostech, představách, snech apod.).
 2. Nechte dítě kreslit podle své fantazie.
 3. Veďte dítě k pohybu, sportujte s ním.
 4. Umožněte dítěti věnovat se tomu, co jej baví.
 5. Naučte dítě základní tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh)
 6. Naučte dítě základní barvy.
 7. Naučte dítě počítat do 5.
 8. Učte své dítě samostatnosti (v oblékání, hygieně, jídle, jednoduché práci)
 9. Učte své dítě dělit se o věci, zážitky.
 10. Veďte je k úctě k lidem, k majetku doma i ve škole.
 11. Dávejte mu najevo lásku, i když se mu něco nevydaří.
 12. Učte je řádu ve věcech, rozvrhu času.
 13. Učte děti naslouchat (vyprávějte jim, čtěte jim).
 14. Rozvíjejte v dětech trpělivost.
 15. Nebuďte zklamaní, když se něco nepovede napoprvé.
 16. Když se něco nedaří, nebojte se poradit s odborníky.

Celý dokument si můžete stáhnout po kliknutí na tento odkaz.

Aktuální jídelní lístek Krásné prázdniny 2020 přejí zaměstnanci školy 08.07.2020  |   Všem žákům školy, stejně jako jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům přejeme krásné prázdniny plné zážitků a dobrodružství, prožité bez úrazů a nemocí. A také všem nám přejeme, aby příští rok proběhl bez uzavření škol. Všichni jsme si uvědomili, jak je pro nás škola důležitá a že ji opravdu m…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti