Úvod


27.03.2020 08:26

Vzhledem k aktuální situaci proběhne zápis pro školní rok 2020/2021 odlišným způsobem. V souladu s opatřením vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhnou zápisy takto:

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí ve škole.

Proběhne pouze formální část zápisu, bez motivační části.

Zákonní zástupci, kteří mají možnost, pošlou škole dokumentaci nezbytnou k přijetí dítěte elektronicky.

Pokud zákonný zástupce zašle uvedenou dokumentaci elektronicky, může tak učinit do datové schránky školy (lze bez elektronického podpisu - naše škola má DS "shmjcc9") nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Dokumenty podané elektronicky bez zaručeného podpisu bude možné přijít osobně podepsat do školy po telefonické domluvě do 30. 4.

Nejzazším termínem pro podání elektronické přihlášky je 17. 4. 2020.

Vyplněnou přihlášku je možné škole poslat také poštou.

Vyplněnou přihlášku je také možné vhodit do schránky umístěné na budově školy (schránku naleznete na pravé straně dveří u hlavního vchodu do školy).

Doklady prokazující  věk a trvalý pobyt dítěte je možné doručit jako prosté kopie dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Zákonní zástupci, kteří nemají možnost zaslat dokumentaci škole elektronicky ani poštou, se dostaví do školy fyzicky v termínech a časech vyhlášených jako termíny zápisu, tj. 2. a 3. dubna 2020.

S ohledem na preventivní opatření je žádoucí, aby se k zápisu dostavil pouze jeden ze zákonných zástupců dítěte.

Zápisy se uskuteční ve vstupních vestibulech škol (každá škola si určí místo konkrétně dle svých možností).

Zákonní zástupci budou do budov škol vpouštěni tak, aby u každého zápisového místa byla vždy v danou chvíli spolu se zapisujícím pedagogem přítomna pouze jedna další osoba.

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat hygienická opatření stanovená školou.

Pokud chcete absolvovat zápis osobně, je to možné v termínu 2. a 3. dubna 2020 v čase dle níže stanoveného rozpisu.

Časový harmonogram zápisu:

Škola stanovuje harmonogram pro zákonné zástupce, kteří přijdou k zápisu fyzicky, a to z důvodu, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Rozpis bude vytvořen pro skupiny rodičů podle příjmení dětí. Časový harmonogram je dle příjmení dítěte následovný (platí pro oba dny):

14:00 - 15:00 - příjmení začínající na písmena A - G

15:00 - 16:00 - příjmení začínající na písmena H - N

16:00 - 17:00 - příjmení začínající na písmena O - Ž

Výjimka bude umožněna pouze v případě, kdy bude volná kapacita u stolků pro zápis. Přednost mají děti dle harmonogramu.

Zde naleznete veškeré potřebné dokumenty pro zápis:

1. Přihlášku pro přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

a) ve formátu *.pdf - vhodné pro vypsání rukou

b) ve formátu *.docx - vhodné pro vyplnění v PC 

Tuto můžete poslat datovou schránkou v běžné kopii, nebo e-mailem s elektronickým podpisem; dále ji můžete vložit do schránky u hlavních dveří školy nebo zaslat poštou. Také ji můžete přinést přímo na zápis 2. a 3. 4. 2020 od 14:00 do 17:00.

2. Zápisový lístek - tento můžete zaslat do školy i bez elektronického podpisu e-mailem nebo všemi výše uvedenými způsoby 

a) ve formátu *.pdf - vhodné pro vypsání rukou

b) ve formátu *.docx - vhodné pro vyplnění v PC 

Součástí zápisového lístku je i přihláška do školní družiny a ke školnímu stravování.

Další odkazy:

Informace o školní družině

Informace o školní jídelně

Informace o naší škole

Informace k odkladu školní docházky

Informace o přípravné třídě

Dále v této sekci naleznete informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Jednotlivé položky naleznete v horním menu. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Aktuální jídelní lístek Zrušení lyžařského výcviku 20.01.2021  |   Vážení rodiče, žáci a žákyně, je nám velmi líto, že nemůžeme v tomto školním roce uskutečnit lyžařský výcvik pro žáky naší školy. Čekali jsme do poslední chvíle, proto jsme výcvik stále nerušili a doufali. Teď už je zcela jasné, že vzhledem k vládním nařízení není možné tento kurz zrealizovat, a js…
Loga partnerů Férová škola Obědy pro děti Rodiče vítáni Město Most Genesia Projekt Otevřená škola Projekt Minipodniky na ZŠ My jsme to nevzdali NNTB Fairtradové školy
Obědy pro děti